Don Kişot (B1 Türkish Graded Readers)

Don Kişot (B1 Türkish Graded Readers)

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme talebi her geçen gün artmaktadır. Bu hikâye serisi, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında hazırlanan ders kitaplarının yanı sıra ihtiyaç duyulan ek materyal ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Yabancılara Türkçe Öğretimini desteklemek amacıyla hazırlanan bu...

Sefiller Cilt 2

Sefiller Cilt 2

Batı edebiyatının en büyük klasiklerinden biri olan Sefiller, iki düzlemde büyük bir ustalığın, yaratıcı zekâ ve yeteneğin örneğini sunuyor: Karakter portrelerinin çiziminde ve tarihsel, sosyo-kültürel gerçeğin titiz anlatımında. Sefiller, okuru bilgilendirme, hatta eğitme kaygısı ağır basan,...

Bize Göre

Bize Göre

Ahmet Haşim'in nesilleri de liirleri kadar sevilmiş ve takdir edilmiştir. Ali Canip Yöntem, "Bize Göre" kitabı çıktığı zaman yazdığı bir makalede Merdiven şairini "çağdaş Türkiye'nin en orjinal bir üslupçusu" olarak över ve onun yazılarının "bugünkü nesrimizin en güzel numunesi" olduğunu ileri...

Beyaz Diş

Beyaz Diş

Jack London, sadece insanların değil, hayvanların da hayat kavgasını çok iyi anlatan yazarların arasında ilk sıralardadır.Hem bir kurdun hem de bir köpeğin kanını taşıyan Beyaz Diş’i, Amerikanın kuzeyindeki vahşi ortamda zor bir hayat beklemektedir. İçindeki köpek doğası onu insanlara çekerken kurt...

Suç ve Ceza

Suç ve Ceza

''...Raskolnikov öfkesinden tırnaklarını kemirerek, ''Yalan söylüyor!'' diye düşündü. ''Ne kibirli! Bu işi bize iyilik etmek için yaptığını itiraf etmiyor! Ah sizi aşağılık insanlar! Nefret eder gibi seviyorlar. Ah hepsinden nasıl da tiksiniyorum!...''

Safahat

Safahat

Akif'i Akif yapan ahlakıdır. Akif ahlaklı bir ahlakçıdır.Safahat'ı da Safahat yapan O'nun bu ahlakçı çehresidir. Safahat'ta şiirleri okurken zihninizde, çevresine sürekli bu perspektiften bakan, tenkid eden, hiddetlenen, isyan eden tok sesli bir şair imgesi düşer. Akif Safahat'ta, kendisinebîr...

Gülistan

Gülistan

Eski zamanlarda şairler için sevgili, al al yanaklarıyla, goncamsı ağzıyla ve bahar geldiğinde tomurcuklanan çiçekleriyle bir Gülistân yani bir çiçek bahçesi anlamına gelirdi. Gülleriyle meşhur Şiraz’da doğan ve dünya edebiyatının en zarif ve en güçlü ozanlarından olan Sa’dî, Osmanlı şairleri için...

Savaş ve Barış

Savaş ve Barış

Savaş ve Barış Tolstoy'un yedi yılda tamamladığı ve bütün dünyanın kabul ettiği en büyük başyapıtlardan birisidir.Savaş ve Barış bir savaş etkileyen en önemli faktörün komutanların dehası,orduların büyüklüğü, ordunun düzeni vb. değil, sadece ve sadece savaş durumunda cephede bulunan her bir erin,...

Sefiller (III. Cilt)

Sefiller (III. Cilt)

“Yaşam yarıda kalmış bir tümcedir.”Sefiller romanı ilk kez 1861'de yayımlanmıştır. Aradan geçen yaklaşık yüz elli yıl boyunca giderek artan bir ilgi görerek klasikleşmiş, belki de dünyanın bütün dillerine çevrilmiş, defalarca basılmış, ayrıca birkaç kez de filme alınmıştır. Roman, döneminin...

Nutuk / Günümüz Türkçesiyle-Tam Metin

Nutuk / Günümüz Türkçesiyle-Tam Metin

Nutuk, Mustafa Kemal'in 15-20 ekim 1927 tarihleri arasında ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının salonunda milletvekillerine hitaben yaptığı, aralıklı olarak altı gün ve toplam otuz altı saat süren konuşmanın metnidir. Gazi bu uzun ve ayrıntılı konuşmasıyla, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal...