AB Türkiye - Gerçekler, Olasılıklar

AB Türkiye - Gerçekler, Olasılıklar

AB ve AB-Türkiye ilişkisine dair yapılan değerlendirme ve tartışmalar genelde, taraf olanlar ve olmayanlar ayırımı üzerinden sürdürülmektedir. Konunun bu şekilde ele alınması tartışmayı yüzeyselleştirmekte ve bir ikilem içine sokarak sığlaştırmaktadır. Bu derleme, sözkonusu iki alanda sorunu...

Avrupa Yalanı

Avrupa Yalanı

"Biz, toplumumuza nasıl bir gelecek istediğini ve Avrupa'da kendisine bir yer görüp görmediğini sormadık. O nedenle ben kitabımın çıkış noktasını insanlardan hareket ederek belirledim. Sonuç; Türkiye-AB ilişkilerine 1992-2001 arasında damgasını vuran insanların hikayesini anlatmak oldu. 1995 yılında...

Savaşmadan Yenilmek

Savaşmadan Yenilmek

Mustafa Yıldırım, yazılamayanları yazdığı siyasal makalelerinde iç karartıcı gelişmelere karşı önce sorguluyor, daha sonra ileri hedefleri de gösteriyor.CIA eski elemanının belirttiği üzere, ABD siyasal partilerine bağlı örgütler, TBMM Anayasa komisyonuyla çalışmalar yapmışlar. Alman vakıfları ise,...

Misyonerler Savaşı/Papaz Santoro Neden Öldürüldü?

Misyonerler Savaşı/Papaz Santoro Neden Öldürüldü?

Hz. Muhammed karikatürlerinin yayınlamasından sonra bütün dünya ayağa kalkmış, her yerde protesto gösterileri yapılmaktadır. Tüm dünya bu üzüntü verici gelişmelerle çalkalanırken, herkes Trabzon'dan gelen bir cinayet haberiyle şok olmuştur. Ama artık ok yaydan çıkmıştır.. Birileri Türkiye aleyhine...

Vardiya Bizde Bugün Silivri

Vardiya Bizde Bugün Silivri

Bu kitabı Atatürk Cumhuriyeti’nin subayları,Mustafa kemal’in askerleri ve onların kahraman eşleri,Çocukları, anaları, babaları, silah arkadaşları, yakınları yazdı.Bu kitabı vardiya bizde platformu’nun yılmaz savaşçıları,Amazon kadınları yazdı.Bu kitapta sevgi, hasret, kızgınlık, kırgınlık,Bazen...

Yumuşak Güç

Yumuşak Güç

"Son iki yıl Amerikan gücünün sınırlarını gösterdi. Dünyanın geri kalanı üstünde ABD üstünlüğü yok oldu. 1950’de ABD’nin geliri Batı Avrupa’nın iki, Japonya’nın beş katıydı. Şimdi Avrupa Birliği ile aynı; Japonya’nınkinin iki katından az. Meksika ve Şili gibi ABD’ye bağımlı ülkelerin bile ABD’nin...

Kerkük Tarih, Politika ve Etnik Yapı

Kerkük Tarih, Politika ve Etnik Yapı

Türkiye'de Kerkük sorunu olarak adlandırılan sorun, Güney Kürdistan'ın asli sınırlarına kavuşması sorunudur ve 80 yıldır Bağdat'taki merkezi hükümetlerle Kürtler arasındaki anlaşmazlığın temel gerekçelerinden biridir. Kürt siyasi liderliği, yok olma tehlikesini göze alarak (30'larda Şeyh Mahmud,...

19 Aralık

19 Aralık

Türkiye cezaevleri tarihi, baskı ve işkencenin olduğu kadar direniş ve boyun eğmemenin de tarihidir. 20 cezaevinde girişilen 19 Aralık 2000 saldırısı ise kanlı bir operasyondur. Bir dönüm noktasıdır, Türkiye'de bir dönemin kapanışıdır.Soluk soluğa yaşananları, savaşları ve yenilgileri hep başkaları...

Türklam

Türklam

TÜRKLAMDr. Erdem AlptunaSayın,Din ve toplum yaşamımızda yankı uyandıracak önemli bir çalışma olan Türklam’ı tanıtmak istiyoruz size. Laiklik ve İslamiyet nasıl bir arada yaşar? Yaşayabilir mi? Din ile insanın yaşamındaki diğer toplumsal düzlemler nasıl etkileşim içinde olsalar daha iyi olur?...

Türkiye'ye Ne Olacak

Türkiye'ye Ne Olacak

"Söylenecek Sözü Kalanlar" dizisi Cüneyt Ülsever'le davam ediyor. Kürşad Oğuz soruyor, kendi deyimiyle "Marksist ve ateistken liberal ve Müslüman" Cüneyt Ülsever yanıtlıyor...Ergenekon davası nereye uzanmalı PKK, DTP, TRT Şeş üçgeninde Kürt sorunu çözülür mü? Kim terörist, kim değil? 1 Mart...