ALES Konu Anlatımlı

ALES Konu Anlatımlı

Sayısal 1- Sayısal 2- Sözel – Genel Yenetek Mantık-Grafik Yorumu-çözümlü Örnekler-Yanıtlı Testler-Genel Tekrar Soruları · Ales’te sayısaldan en çok çıkan sorular · Ales’te sözelden en çok çıkan sorular · Analitik geometri · Oran orantı · Çarpanlara ayırma · Dört işlem problemleri · Çember ve...

LES Hazırlık 2001-2005 Çıkmış Sorular ve Cevapları

LES Hazırlık 2001-2005 Çıkmış Sorular ve Cevapları

Kitap hazırlanırken geçmiş dönemlerdeki sınavlarda sorulan sorular incelenmiş değişik kaynaklar taranarak ÖSYM'nin düzenlediği sınava uygun soru tipleri oluşturulmuştur.Açıklamalı örnekler ve konu testleriyle anlatım desteklenmiştir.Kitap ayrıca Genel Yetenek, YLS, GRE ve İşe Giriş sınavlarının...

ALES-Tek Kitap-Konu Anlatımlı 2009

ALES-Tek Kitap-Konu Anlatımlı 2009

SAYISAL YETENEK-SÖZEL YETENEKŞEKİL YETENEK-MANTIKSAL YETENEKÖZGÜN DENEME SINAVLARI ve ÇÖZÜMLÜ SORULARISınavlarda çıkmış bütün sorular taranarak hazırlanan,incelenen sorulardan yola çıkılıp İçeriğibiçimlendirilen,Sınavlarda çıkmış soruları teknik özelliklerine göre ayrıştıran,Ayrıştırılmış bu soru...