Alevilerin Kitabı

Alevilerin Kitabı

Aleviliğe giriş….Öyle okunmalıdır.Yola giriş ikrarla gerçekleşir.İkrar Hayatı anlamlı kılmak için verilmiş sözdür.Bizim ikrarımız ezeldendir …Yolumuz ışıklı bir yoldur,kendi aydınlığını alıp gelenler karışsın aramıza..***Aleviliğe dair herşey bu kitapta olsun istedik.Elbette çok ciddi konuları ele...

Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe

Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe

Türkoloji dünyasının en tanınmış bilimcilerinden Prof. Dr. Irène Mélikoff bu kitapta, uzun yıllar boyunca araştırdığı Alevîlik-Bektaşîlik olgusunu bütün ayrıntılarıyla okura sunuyor.On üçüncü yüzyıldaki köklerinden başlayarak, Türkiye’de halk inanışının tarihini, Bektaşîlik ve Alevîlik adları ile...

Aleviler ve Bektaşiler Arasında & Bütün Eserler-2

Aleviler ve Bektaşiler Arasında & Bütün Eserler-2

Arslan Tekin, Anadolu’da Alevîlerin, Bakanlarda Bektaşîlerin arasına girdi… Alevîliği ve Bektaşîliği kendilerinden dinledi; cemlerinde gördüklerini yazdı. Alevîliğin ve Bektaşîliğin içlerinde yaşamadan anlaşılamayacağı gerçeğini ortaya koydu tanınmış gazeteci ve yazar Arslan Tekin… Sünnîler Diyanet...

Anadolu ve Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi

Anadolu ve Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi

Elinizdeki kitabın birinci baskısı kısa zamanda tükendi. Belli ki bir boşluğu dolduruyor, bir gereksinmeyi karşılıyordu. Kitabımızın Alevilik anlayışındaki her eksikliği giderdiği savında değiliz. Ancak, Anadolu Aleviliğini salt Türkmen, salt kürt ve Zaza, hele hele salt İslam kökenli göstermek...

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık

Fuad Köprülü’nün 20. yüzyılın başlarında formüle ettiği şekliyle paradigmalaşmış, ancak yeterince sınanıp sorunsallaştırılmamış Anadolu dinsel ve kültürel tarihine dair bazı varsayımlar –bazen kimlik siyaseti arenasında farklı pozisyonları desteklemek için ters yüz edilerek de olsa– Alevi-Bektaşi...

Günümüz Bulgaristan Aleviliği

Günümüz Bulgaristan Aleviliği

Sarı Saltuk Dede’nin daha Selçuklular zamanında beraberinde binlerce Türkmenle gelmesi ve dergahını kurarak yerleşmesinden bugüne, Balkanlar Alevîlik ve Bektâşîliğin yeşerdiği, boy atıp sürgün verdiği bir coğrafya olmuştur. Nitekim, kökü Osmanlılar dönemine uzanan Alevîlik ve Bektâşîliğin...

Alevilik Ve Kızılbaşlığın Gizli Tarihi

Alevilik Ve Kızılbaşlığın Gizli Tarihi

Yüzlerce yıldır Aleviler ve Bektaşiler, Peygamber'in soyunun devam ettiği Hz.Ali'yi doğruluk ve yiğitlik sembolü olarak adeta bir bayrak edindiler. Bu bayrağın Anadolu ve Balkanlar'daki temsilcileriyse Orta Asya'nın en tanınmış sufisi Ahmet Yesevi'nin izinden giden Hünkar Hacı Bektaş Veli ve onun...

Rah-ı Hakikat

Rah-ı Hakikat

Pirlerin, Seyyidlerin, Dedelerin, Rehberlerin ve Taliplerin Cem olup yol-erkan yürüt-tükleri bir Alevi Ocağında büyüyen yazar aynı zamanda Yol-Erkan yürütüp Pirlik yapmaktadır.Kitapta Alevilerin Hakikat Yolunu, Yol-Erkanı, Cemler, Semahlar, Gulbanklar, Deyiş-ler, 4 Kapı 40 Makam, Musahiplik, din...

Bektaşi Fıkraları (Alevi Öğretisinin Kaynağı Olarak)

Bektaşi Fıkraları (Alevi Öğretisinin Kaynağı Olarak)

Alevi yoluna ilişkin yazılı kaynakların -şu an için- yeterli oranda bulunmayışı sorunu nasıl giderilebilir? İşte burada Aleviliğin Bektaşiliğin varolan materyallerin bilimsel bir biçimde ele alınıp değerlendirilmesi sözkonusu olacaktır. Kuşkusuz bu materyallerin başında Alevi ozanlarının deyişleri...

Rahmet Yağmuru

Rahmet Yağmuru

“12 İmam’ın dilinden Hz. Muhammed Mustafa” daha önce yazılmamış ve üzerinde hiç düşünülmemiş bir konudur. Daha önce yazdığım “Güneşten Damlalar” ve “Ariflerin Sultanı” adlı Hz. Muhammed Mustafa’nın hayatını, kişiliğini, etkisini, Ehl-i Beyt’in gözünden Alevi-İrfanî bakış açısıyla aktaran kitapların...