1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

* 1980 - 1982 Ara Rejim Dönemi Anayasal Belgeleri* 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası* Pozitif Türk Anayasa Hukukuna İlişkin Başlıca Metinler* Osmanlı Dönemi Anayasal Belgeleri* Önceki Anayasalar* Ulusal-Üstü Belgeler

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları

1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları

Kitabın basım aşamasında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve henüz sona ermeyen referandum süreci basımı geciktirdi. Parlamento seçimleri sonrası yeni Anayasa yapma sürecinin de başlaması, bu tartışmalara yardımcı olma düşüncesini oluşturdu. 1982 Anayasasının her madde ile ilgili Anayasa...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Temel Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Temel Kanunlar

Bu eser, hukuk fakültelerinden hukuk eğitimi veren meslek yüksekokullarına kadar geniş bir yelpaze içerisinde, hukuk derslerinde kaynak kitap özelliğine sahip olup temel kanun özelliği taşıyan başta anayasamızı ve yedi temel kanunumuzu ihtiva etmektedir.

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı

24 Haziran 2018 Seçimleri Sonrasında Yürürlüğe Girecek Değişiklikleri Kapsamaktadır. Birinci BölümA- Dünyada Anayasal HareketlerB- Ülkemizdeki Anayasal Gelşimm Sürecine Bakış İkinci Bölüm1982 Anayasası1982 Anayasasının Özellikleri Üçüncü Bölüm1982 Anayasasının İncelenmesi3.A.Baslangıç Bölümü3.B İlk...

Anayasaya Giriş

Anayasaya Giriş

Anayasaya Giriş, 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ve özerk üniversiteler ortamından rahatsız olanların yarattığı korku atmosferinin oluşmasından kısa zaman önce, üniversitelerin ilk sınıflarındaki gençlere bu alanda temel bilgileri vermek amacıyla yazılmıştı.