Elhamdülillah Laikiz Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği

Elhamdülillah Laikiz Cinsiyet, İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği

Nancy Lindisfarne, Türkiye'de saha çalışması yapmış bir antropolog. Bu kitabında Richard Tapper ile beraber Eğridir kasabasında yaptıkları saha araştırmasına dayanarak, cinsiyet, İslam ve devlet arasındaki ilişkileri inceliyor; İslam'ın sıradan insanlar için ne anlama geldiğini, yaş, cinsiyet ve...

Nusayrilik: Arap Alevileri

Nusayrilik: Arap Alevileri

Nusayrilik gerek genel inanç ilkeleri, bu inanç ilkelerinin uzunca bir süre, sır kalması nedeniyle oldukça ilgi çeken bir inanç sistemidir. Bu çalışmada Mersin, Adana ve Hatay Nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Nusayriler/Arap Alevilerinin inançları ve yaşamları betimlenmeye çalışılmıştır.

Gelenekten Geleceğe Antropoloji

Gelenekten Geleceğe Antropoloji

Epsilon Yayınevi son bir iki yıl içinde Toplumlar ve İnsanlar Dizisinde otuza yakın antropoloji kitabı yayımladı. Amacı ticari açıdan verimli olmasa da saygın yapıtlarla bilim dünyasında bir boşluğu doldurmaktı. Toplumlar ve İnsanlar Dizisi halkların yaşantılarını, geleneklerini değerli alan...

İnsan Olmak

İnsan Olmak

İnsanları insan-bireylere dönüştüren tarihsel süreç, insanın fiziksel varlık koşullarının olduğu kadar zihinsel ve toplumsal değişiminin de anahtarlarını içeriyor. Bu yolculuğun raslantılar ve zorluklarla dolu öyküsünü anlattıkları kitaplarında, Mary ve John Gribbin, bir Afrika maymununun kıtayı...

Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı

Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı

Alphonso Lingis, birçok kitabı olduğu halde Batı'da da yeterince tanınmayan bir felsefeci ve gezgin. Tanınmamasının bir nedeni de herhalde rasyonel Batı'nın ancak kendisiyle analojiler kurarak, özetle kendisine benzeterek kavrayabildiği öteki kültürleri, olanca başkalıkları içinde anlamaya, kendi...

Anılardan Sayfalar

Anılardan Sayfalar

Cumhuriyetin ilk yıllarında doğmuş, eğitimini ABD'de tamamlamış bir aydın Bozkurt Güvenç. Türkiye'de antropoloji biliminin temellerini atmış bir eğitimci. Yakın tarihimizin önemli tanıklarından biri olan Güvenç'in anılarını okurken, onu daha yakından tanımanın yanı sıra, dönemin siyasi ve kültürel...

Erken Devlet

Erken Devlet

Yapıt, "Erken Devlet" denen formasyonun anlaşılmasından başka, devlet kuramlarının ampirik verilerin sınavından geçirildiği bölümleriyle ve "Ergin Devlet" aşamasında açılım gösterecek kurumların doğuşunun betimlendiği sayfalarıyla "Çağdaş Devlet" olgusunun daha doğru bir kavramına ulaşılmasına da...

Fatima

Fatima

Kutsallığı Hz.Meryem ’in burada görünmüş olmasından kaynaklanan Portekiz ’deki Fátima şehrine yapılan hac, bu kitapta değişik söylemlerin karşı karşıya geldiği bir arena olarak inceleniyor..Hac, sadece kutsal mekanlara yapılan bir seyahat değildir. Şahsi problemlerinin çözümünü Hz. Meryem ’den...

Türk Ailesi Antropolojisi

Türk Ailesi Antropolojisi

Toplumun en küçük birimi olan aile her toplumda kültürün biçimlendirdiği bir olgudur. Uzun bir tarihsel geçmişi olan, Türk kültürü aile kurumuna kendine özgü nitelikler kazandırmıştır. Aile antropolojisi olarak ele alınan çeşitliliği ile, renkliliğiyle, özgünlüğüyle, Türk kültüründe bir hazinedir....

Doğa ve Kültürün Ötesinde

Doğa ve Kültürün Ötesinde

Ünlü antropolog Claude Lévi-Strauss’un varisi olarak devraldığı Sosyal Antropoloji Laboratuvarı’nı yöneten Philippe Descola, Doğa ve Kültür’ün Ötesinde adlı bu eserinde, Batı’nın doğa ile kültür arasında yapageldiği ayrımın başka toplumlarda bu şekilde kurulmadığını gösterirken, bu konuda hâkim olan...

Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı

Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı

Uygarlık ufuklarında bir bulut var ki insan hayatının bir yöresini karartmakta, mutluluk çimenlerinin bu yörede yeşermesini engellemekte.Bu kara bulut gözden geçirilmesi zamanı çoktan gelip geçmiş olan aile kurumudur.Bugünkü biçimiyle buzullardan kaçıp mağaralara sığınan taş devri insanları için...