Çerkesler'in Sürgünü (21 Mayıs 1864)

Çerkesler'in Sürgünü (21 Mayıs 1864)

Sayın Dr. Cahit Tutum’un İngiliz kaynaklarından tercüme ederek kazandırdığı belgeler, Sn. Marc Pinson’un Çerkeslerin Rumeliye iskanına ilişkin tebliği ve sn. Kemal H. Karpat’ın Çerkeslerin Suriye’ye iskanına ilişkin tebliği 1993 yılında mütevazi bir kitapçık halinde Kafdağı dizisinde yayınlanmıştır....

Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele

Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele

İş Bankası Kültür Yayınları, “Yakın Tarihten Kaynaklar ve Belgeler” dizisinde bu kez Ahmed Bedevî Kuran’ın Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele adlı eserini yayımlıyor. Çeltüt Matbaası’nda yapılan 1959 baskısının tıpkıbasımı olan ve Tanzimat’a hazırlıktan Meşrutiyet’e,...

Belgeler Gerçekleri Konuşuyor 2

Belgeler Gerçekleri Konuşuyor 2

Bu eserde de; - Gün ışığına çıkarılmış belgeler ortaya konmuş; - Serinin birinci kitabı tamamlanmaya çalışılmış; - Tarihimize ait anlaşılmayan hakikatler açıklanmış; - Bir yıllık şanlı tarihimizin altın sayfaları özetlenmiş; - Geçmişimize ait düzensiz fikirler düzene konmuş;

2500 Yıllık Çin İmparatorluk Belgelerinde Hunlar ve Türkistan

2500 Yıllık Çin İmparatorluk Belgelerinde Hunlar ve Türkistan

İpek Yolu serisinin ilk kitabı İpek Yolu – 1, Çin-Doğu Türkistan isimli eserin yazarı G. Ahmetcan Asena’nın yeni kitabı 2500 Yıllık Çin İmparatorluk Belgelerinde Hunlar ve Türkistan’da yer alan metinler, insanlığın Türkler ve Türkistan hakkında sahip olduğu en eski yazılı belgeler olarak kabul...

Çanakkale 18 Mart 1915 Yeni Mecmua'nın Nüsha-i Fevkaladesi

Çanakkale 18 Mart 1915 Yeni Mecmua'nın Nüsha-i Fevkaladesi

Yeni Mecmûa, Ziya Gökalp'in yönetiminde 1917'de yayınlanmaya başlayan bir dergi. Yahya Kemal'den Hamdullah Suphi'ye kadar bir çok aydının katkıda bulunduğu bir çalışma. İmparatorluğun zor günlerinde ulusal bilinci geliştirme, halkın bozulan moralini yükseltme çabası içinde olan, İttihâd ve Terakki...

Çanakkale Raporu & Binbaşı Halis Bey'in Savaş Notları

Çanakkale Raporu & Binbaşı Halis Bey'in Savaş Notları

Çanakkale Savaşı'nda önemli görevler üstlenen, karaya çıkan düşmanı karşılayan askerlerin komutanı olan Binbaşı Halis Beyin savaş sırasında tuttuğu günlük Çanakkale Savaşı'na dair önemli bilgiler içermekte ve o günlerin heyecanını, askerimizin cesaretini ortaya koymaktadır.1908 yılında yüzbaşılığa...