Kaptan

Kaptan

Kaptan'da efsaneleşen bir insanın yarım yüzyıllık yaşam serüvenini gözler önüne seriyor. Romanda hayatını anlamlı kılmak için mücadele veren bir bireyin Demokrat Parti iktidarlarından 27 Mayıs'a, 12 Mart'tan 12 Eylül'e bir çağın bittiği yıllara kadarki serüvenini okurken; aynı zamanda yurdumuzdaki...

Karafatmanın Sarayı

Karafatmanın Sarayı

Daniel Koplowitz, 1975'te esrar kaçakçılığı suçundan Suriye sınırında tutuklandı. Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde 12 yıl hapis yattı, yaşadıklarını Karafatmanın Sarayı'nda kaleme aldı; önyargılara, basma kalıp fikirlere değil, gözlemlerine dayanarak..."Hoşgeldin! İnfazına kadar burası senin...

Yorgun Mayıs Kısrakları

Yorgun Mayıs Kısrakları

"Adnan Bey'in sesinde gençliğinin hayıflanmış hatıralarına dönmek isteyen arzulu özleyiş vardı. Bahar sabahlarında kısrakları ovaya salan kahyanın cakalı yürüyüşünü hep hayranlıkla hissetmiş, bu kısrakların sırtında sınırsızlığın hazzını duymak istemişti. Beyaz kısrağın taze bir kız gibi ovada...

Havana'da Türk Tutkusu 1898

Havana'da Türk Tutkusu 1898

II. Abdülhamit 1897 yılı sonbaharında yaverlerinden, Ordu-yu Humayun`un İstihbarat birimine mensup Ahmet Paşa`yı (gerçek hayatta Hasan Enver Paşa) Küba`ya yollamaya karar verdi. Romanda böyle başlayan öykü gerçek hayattan alınmadır. Olayların kahramanı, Nazım Hikmet ve Oktay Rıfat`ın dedeleri olan...

Mustafa Kemal’in Romanı 5 & Atatürk

Mustafa Kemal’in Romanı 5 & Atatürk

Usta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal'in Romanı'nın 5. cildinde Atatürk'ün son yıllarını anlatıyor.Serbest Cumhuriyet Fırkası macerası… Kubilay olayı… Bursa Nutku… Onuncu Yıl Nutku… Altı Ok… Türk Dili ve Türk Tarihi üzerine çalışmaları… İktisadi Devrim… Medeni Bilgiler kitabının hazırlanması…...

Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp

Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp

Mehmet Emen Erişirgil’in Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp isimli eseri, objektif ilmî değerlendirmelerin yanı sıra Erişirgil’in kişisel gözlemlerini de yansıtan önemli kitaplarından biridir. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil ve Prof. Dr. Cem Alpar’ın yayına hazırladığı bu eser Ziya Gökalp’e ilişkin...

Küçük Prens & Çöle Düşen Yıldız

Küçük Prens & Çöle Düşen Yıldız

Aslolan göze görünmez.” Büyümek zorunda kalmanın en büyük günah olduğuna inanarak yaşayan ünlü yazar, pilot ve düşünür Antoine de Saint-Exupéry’nin hayat öyküsü… Bu sıra dışı yaşamın yapıtaşlarıyla varlık kazanan Küçük Prens’in, İçimizdeki çocuğun, ilk masumiyetinden kopmamak için giriştiği soylu...