Bisiklet Otomobil TV Tarihi

Bisiklet Otomobil TV Tarihi

Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi... Eşyaların Tüketiminde Anlam Üretilmesi... Doğayı Sahiplenme ve Simgelerin Pazarlanması... Çocuksu Birleştirmeden, Montaja... Uzama ve Zamana Egemen Olma... Katılım ile Medya Tüketimi Arasında... Kültürel Deneyim Olarak Uçak...

Bilim Tarihi

Bilim Tarihi

Düşünce tarihinin belki de en önemli belirlemelerinden birisi “bilgi güçtür” yargısıdır. İnsanoğlunun Dünya yüzüne atıldığı andan itibaren bu sözün bilinciyle hareket ettiğini söylemek olanaklı olmamakla birlikte, yaşamda kalmayı ve yüzyıllar ötesinden bugüne varlığıyla birlikte taşıdığı...

Sümer Matematiği ve Sayıların Gizemi

Sümer Matematiği ve Sayıların Gizemi

Sümerler kimdir?Sümerce ile türkçe arasındaki ilgi nasıl ispatlanmıştır?Sümerlerde geometri bilgisi ne kadar ileriydi?60 tanablı sumer matematiğin kolaylıkları nelerdir?Tarihin adı bilinen ilk mimarı kimdir?

Matematik ve Mona Lisa/Leonardo da Vinci'nin Sanatı ve Bilimi

Matematik ve Mona Lisa/Leonardo da Vinci'nin Sanatı ve Bilimi

ABD'de kısa sürede 7. baskıya ulaşan, önsözü Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu tarafından kaleme alınan Matematik ve Mona Lisa, ABD'li yazar Dan Brown'ın 'Da Vinci Şifresi' adlı romanında da yer alan, Leonardo Da Vinci'nin sanatı ve bilimi arasındaki bağlantıları bir bilim adamı ve sanatçı...

Kısa Matematik Tarihi

Kısa Matematik Tarihi

Düşüncelerin bir serüveni olan matematiğin tarihi, pek çok kuşağın en yüce düşüncelerini yansıtır. Kısa Matematik Tarihi, yüzyıllar boyunca matematiksel düşüncenin gelişiminin temel doğrultularını ve bunların içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel ortamları betimlemektedir. Kitapta Mısır, Babil,...

Einstein ve Tam Güneş Tutulması

Einstein ve Tam Güneş Tutulması

Milenyumdan psikanalize, kuantum kuramından kaçıklık kuramına kadar bir dizi temayı işleyen Postmodern Hesaplaşmalar serisi, her biri çağdaş düşüncenin keskin ucunda duran anahtar bir fikri ele alan ve yirmi birinci yüzyıl düşüncesinin temellerini atmış paradigmatik düşünür ve beyinlerin...

Doğu İslam Felsefesinin Babası El-Farabi

Doğu İslam Felsefesinin Babası El-Farabi

"Bilim Dünyasının Yıldızları" dizisi, tıptan gökbilime, matematikten bitkibilime, eczacılıktan toplumbilime çok sayıda bilim dalının kurulmasında ya da gelişmesinde etkili olmuş Müslüman bilim adamlarının yaşamöykülerinden oluşuyor. Dizi, bir yandan, bilim adamlarının, bilgiye ulaşma yolunda...

Türk - Alman Eğitim İlişkilerinin Tarihi Gelişimi

Türk - Alman Eğitim İlişkilerinin Tarihi Gelişimi

Türk-Alman ilişkilerinin başlangıç tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ilk yakınlaşma, Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmuştur. Alman İmparatoru Şariken tarafından başlatılan dostluk girişimleri, Büyük Friedrich'in izlediği dış politikayla hız kazanmış ve yapılan bir anlaşmayla...

Doğa Bilimleri Tarihi

Doğa Bilimleri Tarihi

Toplumların yapıtaşlarını oluşturan sanat, töre, hukuk, teknik gibi toplumsal kurumlar arasında en yenisi olan doğa bilimleri, son üç yüzyıl içinde yaptığı atakla diğer bütün kurumların etkinliklerini gölgede bırakmıştır. Doğa bilimleri bu özgül gelişim ve değişimler yanında; bir toplumsal kurum,...