Aydınlanma Şehveti

Aydınlanma Şehveti

Budacılık, cinselliğe yüzyıllar boyunca pek çok şaşırtıcı yollarla yaklaşmış, bazen cinsel dürtüyü baskı altına almış, bazen yüceltmiş, bazen de onu en yüksek düzeyde geliştirmiştir. Bu kitap, Shakyamuni Buda'nın kendinden başlayarak, Budacıların tüm insanlığı yönlendiren "içsel ateş"e karşı nasıl...

Eski Hindistan'da Budizm

Eski Hindistan'da Budizm

Eski Hindistan'da Budizm adlı bu kitapta okuyucu yapılan arkeolojik buluntular ışığında:*Buda'nın yaşadığı dönemlerdeki kentler ve bunların coğrafi yapısı, yönetim biçimleri, ekonomik yapıları, sosyal sınıfları, nüfus yoğunlukları;*Buda'nın yaşadığı dönemden Kral Asoka'nın hüküm sürdüğü döneme kadar...