Yeni ve Yakın Çağ Tarihi

Yeni ve Yakın Çağ Tarihi

Doğu ve Batı dünyasının efsanevi hikâyelerini bir şiirinde dile getiren Rudyard Kipling; “East is East and West is West, and never the twain shall meet” (Doğu Doğudur, Batı da Batı ve bu ikisi asla birleşmeyecektir) der, ancak yine de Kipling, aynı şiirin devamında “dünyanın iki ucundan iki kuvvetli...

12 Mart'a Beş Kala

12 Mart'a Beş Kala

"... General Gürkan'ın anılarını okurken, askeri müdahalelerin nasıl geliştiğini, ne gibi çalkantılarla karşılaştığını, ihanetleri, döneklikleri, kararsızlıkları -sanki sizler yaşarcasına- öğreneceksiniz. İster ilerici ve devrimci yanları ile "Jakoben" kavramını seçelim, ister Gürkan ve...

Lenin Döneminde Leninizm (Cilt 1-2) Takım

Lenin Döneminde Leninizm (Cilt 1-2) Takım

'Leninizm içinden çıktığı ve geliştiği tarihsel ortamdan ayrılamaz. Leninizmin çözümlenmesi canlı evrimi içinde Leninizmin bir tarihi olmak zorundadır ve Leninizmin tarihi Rus devriminin tarihinden ayrılamaz. Devrim mücadelesinde olayların Lenin'in düşüncesine yaptığı sürekli etkileşim gözönünde...

Ortaçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi

"Onkaçağ; Manahyımyan Çağı!"Ortaçağ denilince aklımıza ilk gelen karanlıklar çağıdır. Bununla, Batı'nın yaşamış olduğu belli bir dönemi kastediyorsak bir ölçüde doğru değerlendirilmiş oluruz. Hele karanlık, Doğu'daki Ortaçağ için asla söz konusu olamaz. Ortaçağ'da Asya uygarlıkları rönesans...

İki Devrin Muhalifi Refi’ Cevad Ulunay ve İstanbul

İki Devrin Muhalifi Refi’ Cevad Ulunay ve İstanbul

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan gazeteci kuşağın son temsilcilerinden olan Refi’ Cevad Ulunay, bu kuşak içinde muhalif kimliği ile öne çıkmıştır. II. Meşrutiyet döneminde çıkarmaya başladığı Alemdar gazetesindeki yazılarında İttihatçılara karşı sert bir muhalefet yürüten Refi’ Cevat Ulunay,...

Ok, Balta ve Mancınık & Ortaçağda Savaş Sanatı 378-1515

Ok, Balta ve Mancınık & Ortaçağda Savaş Sanatı 378-1515

Mızraklı balta İsviçre askerlerinin en gözde silahıydı. 2.5 metre uzunluğundaki bu balta silahların en ağırı olmasının yanı sıra, en öldürücüsüydü. Silahın baş kısmı sivri bir uçla sonlanıyor, bu ucun ön kısmında keskin bir balta, arka kısmında güçlü bir kanca bulunuyordu. Alplerdeki çobanların...

Anabasis - On Binlerin Dönüşü

Anabasis - On Binlerin Dönüşü

MÖ 400 yıllarında, Hellen Tarihçi Ksenephon (Xenophon) tarafından kaleme alınan düzyazı eserdir. “On Binlerin Dönüşü” adıyla da bilinen eser, Ksenophon’un da içinde bulunduğu on bin civarında Yunan askerinin ülkelerine dönüş hikayesini anlatır. “Yürümek, ilerlemek, tırmanmak” gibi anlamlara gelen ve...