Müseyyeb Gazi Destanı

Müseyyeb Gazi Destanı

Müseyyeb Gazi Destanı, İslamî Türk Destanları içerisinde yer alan önemli bir eserdir. Türk destan kültürü zincirinin Hazret-i Ali Destanı ile Ebu Müslim Destanı arasındaki halkasıdır. Eser; tespit edilemediği için edebiyat tarihlerinde yer almamış, Türk Destanlarının tasnifine de...

Uygur Halk Destanları 3

Uygur Halk Destanları 3

Kültür bir toplumun hayat tarzı, kültürü oluşturan unsurlar da bu tarzın aynalarıdır. Türk kültürünün en berrak aynaları, hiç şüphesiz Türk boylarının tarihleri boyunca yarattıkları destanlardır. Çünkü destanlar tarihin derinliklerinden, çağımıza kadar Türk boylarının yaşadığı önemli olayları, belli...

Türk Dünyası Destanlarından Seçmeler (Kazakça-Türkçe)

Türk Dünyası Destanlarından Seçmeler (Kazakça-Türkçe)

Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde geçmişten gelen köklü birliğimizi kültürel anlamda yeniden inşa etmek ve bu birlik içinde ortak geçmişten ortak geleceğe adım atmak bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu temel amaca ulaşmak için Türk dünyasının öne çıkan eserlerinden popüler tarzda yeni...

Tıva Kahramanlık Destanları 1

Tıva Kahramanlık Destanları 1

Türk destanlarıyla destancılık geleneklerinin geçmiş ve bugün bağlamında öğrenilmesi ve sağlam, güvenilir sonuçların elde edilebilmesine yönelik çalışmalar, bir yandan dev bir Türk destan külliyatının ortaya çıkmasını, diğer yandan da Türk dünyası destancılık geleneklerinin bir bütün halinde...

Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları

Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları

Bu çalışma, daha önceki yıllarda Türkmenistan’da derlenmiş Dede Korkut Destanı’nın 14 boyunu içermektedir. Bunlardan 7 tanesi Dresden nüshasında yer alan boyların Türkmenistan’da anlatılan varyantıdır. Diğer 7 boy ise tamamen yeni boylardır. Dolayısıyla bahsedilen 7 boy daha önce Türk dünyasında...