Devletin Dersim Arşivi

Devletin Dersim Arşivi

“Devletin Dersim Arşivi” çalışmasında Serap Yeşiltuna, son dönemin en çok tartışılan konusuna, 1938 Dersim İsyanı ve Ordu’nun isyanı bastırma harekâtına ışık tutuyor. Hem de tüm kesimlerin çok istediğini söylediği ama yapamadığını yapıyor: Devletin Dersim Arşivi’ni açıyor…Son dönem Türkiye...

Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü

Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü

"Bu çalışmada kapitalizmin küresel nitelik kazandığı ve evrensel bir sistem haline geldiği neoliberal küreselleşme sürecinde, devlet iktidarının örgütlenme ve yönetim biçiminin dönüşümü ve bu dönüşümün sınıfsal içeriği, Türkiye örneği üzerinden mali idarede yeniden yapılanmaya odaklanılarak...

Devlet Güvenliği, İstihbarat ve Terör

Devlet Güvenliği, İstihbarat ve Terör

Bu çalışma, bu alanda bir ilktir ve her türlü iddiadan uzak kalınarak, konuyla ilgilenen kişilere bir kaynak olması düşünülerek kaleme alınmıştır. Bu nedenle de her türlü eleştirilere, candan 'hoş geldin' diyoruz. Kendi ışığımızla yürüdüğümüz yolda, başkalarının ışıklarına olan gereksinimimiz hiçbir...

Siyasetname

Siyasetname

Her şeyin kanlı ve kirli bir iktidar imgesine odaklandığı modern zamanların en netameli kavramalarından biridir siyaset. Modern siyasetin doğası, egemen olma ve sahiplik güdüsünü kışkırtır.Böyle bir dönemde, ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün kaleme aldığı Siyasetnâmesi daha da çok önem kazanır....

Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü

Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü

“Uğur Kara’nın bu güzel eserinde tahlil edilen ‘sosyal devlet’, II. Dünya Savaşı sonrasının ‘özel koşullarında’, sınıf mücadelesinin aldığı ‘özel biçimin’ ortaya çıkardığı bir devlet modeliydi. Kapitalist birikim süreci, emekçi sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda ‘uyumlandırılmış’, sermayenin...

Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet

Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamının gündemini meşgul eden en önemli konulardan birisi olan kamu yönetiminde reform çalışmaları, Türk Kamu yönetiminin de pek yabancı olduğu bir olgu değildir. Başka bir deyişle, ülkemizde idari reform tartışmaları tarihsel olarak...

Anayasa Hukukunda Antidemokratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye

Anayasa Hukukunda Antidemokratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye

Türkiye’de hükümet sistemleri bağlamında yapılan tartışmaların kamuoyu gündemini yoğun bir şekilde meşgul ettiği, günlük tecrübî bilgilerimizle de sabit olan bir gerçeği ortaya koymaktadır. Yapılan tartışmaların odağında, yürütmenin, çağdaş gelişmelere uygun olarak güçlendirilmesi üzerinden,...

Olay Yargıya İntikal Etmiştir!

Olay Yargıya İntikal Etmiştir!

Yargı sistemimizin mağduru olmayan, adliyenin kapısından geçmeyen yok gibi... Cumhurbaşkanından başbakanına, siyasetçisinden bürokratına, gazetecisinden yazarına, sanatçısından öğrencisine, dindarından ateistine ve sokaktaki sade vatandaşına kadar on binlerce insan hemen her dönem “yasalar böyle”...

Refah Devletinin Kriziı

Refah Devletinin Kriziı

Yaklaşık bir yüzyıl boyunca, sanayi toplumlarında toplumsal ilerlemenin doğal ufkunu refah devletinin yapılandırılması oluşturmuştur. Bugünse söz konusu refah devleti açmazda. Her şeyden önce çok masraflı bir hale gelmiş durumda. Sağlık harcamaları şu anki hızında artmayı sürdürürse, otuz yıl içinde...

Devletin Genel Teorisi

Devletin Genel Teorisi

Birinci KısımDEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİBölüm 1DEVLET KAVRAMIBölüm 2DEVLETİN KÖKENİ HAKKINDA TEORİLERİkinci KısımDEVLETİN UNSURLARIBölüm 3DEVLETİN BEŞERİ UNSURU: MİLLETBölüm 4DEVLETİN TOPRAK UNSURU: ÜLKEBölüm 5DEVLETİN İKTİDAR UNSURU: EGEMENLİKÜçüncü KısımDEVLET ŞEKİLLERİBölüm 6DEVLET ŞEKİLLERİ I:...

Çankaya Özel Kalemini Anımsarken

Çankaya Özel Kalemini Anımsarken

Haldun Derin, Atatürk’ün Kalem-i Mahsusası’nda memuriyet hayatına başladı. İsmet İnönü’nün kalem-i mahsus müdürü oldu. Derin, bu göreve Celal Bayar cumhurbaşkanı olduktan bir yıl sonra veda etti. Bu dönemde yaşadıklarını kendine has eğlenceli üslubuyla, yer yer anekdotlarla süsleyerek çok özel...