Vatikan, Tevrat ve İncil’e Darbe!

Vatikan, Tevrat ve İncil’e Darbe!

Bu eser, Tevrat ve İncil’in içsel çelişkileri ve Hz. Muhammed (sav) ile ilgili müjdeleri ekseninde ortaya çıkarılmış bulgular açısından zengin bir çalışmadır. Dolasıyla, Eski ve Yeni Ahit’in tahrif edildiği yönündeki kanıyı destekleyecek somut veriler sunmaktadır.Dr. Mert Aslan Derin araştırmaya...

Mekan Kimlik Yahudilik

Mekan Kimlik Yahudilik

"Yahudilik-Mekan" ilişkisinden hareketle kaleme alınmış bu çalışmada bir diaspora topluluğunun yersiz-yurtsuzluğu üzerinden mekan temelli bir okuma yapılmaya çalışılmıştır. Yahudi toplumu için büyük önem arz eden kimlik mekanları yalnızca Kudüs ve -modern İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra- Tel...

Hepimiz Biraz Şamanız

Hepimiz Biraz Şamanız

Bugün her Türk, kendisinin ne denli Şamanist düşünce, gelenek ve oluşumlarlaar yapılandığını öğrenmek isteğindedir. Hatta, düya toplumları dahi, sosyolojik yapılarında bu kültürün ne gibi etkileri olduğunu araştırmaktadırlar. Ama en çok Türklerle özleştirilmesi, bizi daha yakından...

Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler

Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler

Dinlerarası diyalog, farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların bir araya gelip, birbirlerine kendi görüşlerini empoze etmeden, birbirlerini kandırmadan çeşitli konularda bilgi alış verişinde bulunmaları, yaşanan sorunlarla birlikte çözüm aramaya çalışmalarıdır. Böyle bir diyalog, insani ve...