Oklama Yöntemiyle Türkçenin Yapısal - İşlevsel Söz Dizimi

Oklama Yöntemiyle Türkçenin Yapısal - İşlevsel Söz Dizimi

Çağdaş dil biliminin kurucusu kabul edilen İsviçreli dâhi bilgin Ferdinand de Saussure dili bir sistem olarak tanımlar. Bir sistem, az çok karmaşık bir bütünü ve varlık sebebini işlevlerin belirlediği bir ilişkiler ağını öngörür. Böylece XX. yüzyıl dil biliminde, filolojik araştırmalar,...

Eski Uygurcada Bağlaçlar

Eski Uygurcada Bağlaçlar

Telif ve tercüme çok sayıda eserle temsil edilen Eski Uygurca, Eski Türkçe döneminin ikinci büyük halkasıdır. Uygurların dil ve kültürünün günümüze taşıyıcıları olan bu dönem eserleri üzerinde Türkiye’de ve özellikle Türkiye dışında çeşitli araştırmalar yayımlanmıştır. “Eski Uygurcada Bağlaçlar”...

Turcology In Turkey

Turcology In Turkey

Bu kitapta, 1990 sonrasında Türk vatandaşı akademisyenlerin Türkçe ağırlıklı dergi ve kitaplarda yayımlanmış makaleleri bir araya getirilmek suretiyle günümüz Türkiye Türkolojisindeki eğitimler gösterilmeye çalışılmıştır. Yazıların çoğu, yurt içinde ve/veya yurtdışında yetişmiş ama Türkiye’de...

Türük Bil Yazısı Yazım Kuralları (Kök-Türkçe)

Türük Bil Yazısı Yazım Kuralları (Kök-Türkçe)

Türk dili, hemen hemen matematiksel bir gramer yapısı ile en güçlü bir dil olarak ortaya çıkar. Türkçenin bütün gramer kurallarını işleyen Kaşgarlı Mahmut, yaklaşık 900 yıl önce, şu şiirsel ifadesiyle bunu ne güzel anlatmıştır: "Göğün kutup yıldızı üzerinde döndüğü gibi Türk dilleri de bu kurallar...

Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği

Sosyal Bir Fenomen Olarak  Dilin Belirsizliği

“Dilin Belirsizliği’ni dört kez okudum. Her okuyuşumda, bir hukukçu olarak, neden bu kitabı bu kadar geç okuduğumu sordum kendime. Şimdiki sorum ise, bu kitabı okumadan nasıl hakkıyla hukukçu olunabileceği. Demir’in ele aldığı konu Türkçede hiç işlenmemiş değil elbette ama kitabın en büyük avantajı,...

Rusça ve Türkçe İki Dil İki Kültür

Rusça ve Türkçe İki Dil İki Kültür

Elena Napolnova, hem Türkçeyi hem de ana dili olan Rusçayı uzun süredir aktif şekilde kullandığından sürekli olarak her iki dilin taşıyıcılarının düşüncelerini nasıl ifade ettiklerini karşılaştırmakta ve çevremizdeki olguları ve cisimleri betimlemelerini neyle ilintilendirdiklerini anlatmaya...

Dil Bilimi Yazıları

Dil Bilimi Yazıları

Eser, bilim dünyasına damgasını vurmuş olan Prof. Dr. Ragıp Hulûsi Özdem'in dergi sayfaları arasında kalmış yazılarını, tercümelerini ve Türk diliyle ilgili dört kitabını içine alıyor.Eserin başında Ragıp Hulûsi Özdem'in hayat hikâyesi, ölümünü haber veren gazete ve dergi yazıları ve ölümü üzerine...

İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi (2015 Programına Uygun)

İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi (2015 Programına Uygun)

Türkçe öğretimi alanında; öğretmen, öğrenci ya da kurumlar bazında çeşitli sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu sorunlar alana ilişkin kongrelerde, konferanslarda, makalelerde vb. dile getirilmektedir. Ancak son yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı ülkemize yönelmiş olan uluslararası göç dalgası...

Dilimin Ucundakiler

Dilimin Ucundakiler

Dil, bir milletin sınır bekçilerindendir. Onu yok ederseniz ya da yaralarsanız vatanınızı, birliğinizi koruyan muhafızlarınızdan birini saf dışı etmiş olursunuz. Bu da düşmanlarınız için kaçırılmayacak bir fırsattır. Maalesef bugün Türkçe’nin içine düşürüldüğü durum, budur. Dil hâinleri, şuurlu veya...