Din Sosyolojisi & Din, Kültür ve Toplum İlişkileri

Din Sosyolojisi & Din, Kültür ve Toplum İlişkileri

Din Sosyolojisi adı ile tercüme ettiğim bu eser, din sosyolojisi alanında Batı dünyasında yazılmış klasiklerden birini teşkil etmektedir. Eserin yazarı olan Alman asıllı Gustav Mensching, din bilimleri sahasında büyük bir şöhrete sahiptir. Almanya'da Max Weber ve Ernst Troeltsch ile başlayan din...

Kutsal Şemsiye/Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları

Kutsal Şemsiye/Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları

Çağdaş sosyologlardan biri ve din sosyolojisinin en önde gelen ismi olan Prof. Dr. Peter L. Berger, alanında klasikleşen Kutsal Şemsiye kitabının elinizdeki çevirisiyle Türk okuyucusunun ilgi alanlarından birinde daha önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Yazarın elinizdeki bu çalışmayı tamamlayıcı...

Sosyal Değişme ve Din

Sosyal Değişme ve Din

Sosyal değişme, toplumların yapılarında görülen değişimi ifade etmektedir. Zamana bağlı olarak yapılacak bir karşılaştırma, değişimin hızın ve boyutunu gösterir. Öyle ki zaman sürecine ve etkileşimlere bağlı olarak toplumların yapılarında önemli değişiklikler meydana gelmektedir.İnsan ve toplumlar...

Sosyal Zaman ve Din

Sosyal Zaman ve Din

Zaman,insanın sosyal varoluş ve etkileşimini belirleyen temel bir kategoridir.Zamansal algı ve pratiklerin gündelik hayat dünyasında,insanın kendisine ve çevresiyle ilişki kurmasını temin eden bir iletişim kodu olduğu görülür.Ancak insan ve toplum hayatındaki bu belirleyeci önemine rağmen,sosyal...

Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Sosyal Yapısı

Hz. Peygamber Döneminde Medine’nin Sosyal Yapısı

Bu çalışma, günümüzde bazı bölgeler ve ülkemiz geneli için yapılan sosyal yapı araştırmalarına bir yenisini, din sosyolojisi alanında kendi kültürel arka planımız olan Medine İslam toplumunun ilk dönemi üzerinde sosyolojik metotlar çerçevesinde gerçekleştirmek ve din ile sosyo-kültürel yapılar,...

Din Sosyolojisi :Kuram ve Yöntem

Din Sosyolojisi :Kuram ve Yöntem

Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem başlıklı bu eserde, klasik ve çağdaş sosyolojik kuramların yanı sıra sosyolojik din araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, çeşitli yönlerine ilişkin eleştirel düşünceler çerçevesinde sunulmaktadır. Ayrıca din sosyolojisinin kuramsal, metodolojik ve empirik...

Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Bu tür kitaplar, alanın sınırları, içeriği ve yönelimleri hakkında bilgi verici niteliklere sahip olsa da bu girişimin tek başına yeterli olabileceğini söylemek güçtür. Örneğin, Türkiye gibi dinî hayatın bireyin kişisel dünyasıyla sınırlı olmaksızın daha geniş bir çerçevede var olduğu ve etki...