Hüsn ü Aşk

Hüsn ü Aşk

Ey daima tedbir ve tasarruf sahibi olan Allah'ım, bu eziyet ne zamana kadar sürecek. Senin yolunda yol kesicinin bulunmasa reva mı?Her dertlinin Mansur gibi asılması mı lazım? Sen bana zerre kadar aşk verdin de başmı güneşe değdirdin. Beni öldür de cadıların eline düşürme. Ölüm sonsuz yaşayıştır ama...

Budinli Hisali Divanı

Budinli Hisali Divanı

Reşk-i gül-zar-ı cinandur asitan-ı Gül BabaMest-i aşk olsa mi bülbülan-ı Gül BabaKüh-ı himmet üzre tutmışdır depe tenha mekanDide-bandur Budin’e rüh-ı revan-ı Gül BabaŞahib-i keşf ü keramet oldugı günden ayanZahir oldı niçe kez sırr-ı nihan-ı Gül BabaAz müddetle bulup aşk-ı hakikiye vüşülMürşid-i...

Divan Şiiri (Seçmeler) & Klasik Türk Edebiyatı

Divan Şiiri (Seçmeler) & Klasik Türk Edebiyatı

Divan şiiri, XII-XIX. yüzyıllar arasında İslam kültürü içinde yaratılan bir edebiyatın ürünüdür.Bu kitapta, Divan şiiri hakkında genel bilgiler; Divan şairlerinin yaşamları ve sanat anlayışları; tarihsel sıra içinde özgün şiir örnekleri sunuluyor.

Hafız Divanı (Ciltli)

Hafız Divanı (Ciltli)

Hafız-ı Şirazî: XIV. yüzyılda İran’da yaşamıştır.Yaşamı hakkında günümüze ulaşan bilgilerin kesinliği de tartışmalıdır. Hafız, İran şiirine çığır açacak ölçüde önemli yenilikler getirmiştir. Şiirlerinde hayatı, dünya nimetlerini ve gündelik olaylardan kaynaklanan duyguları konu olarak işlemiştir....