Bostan'dan Seçmeler

Bostan'dan Seçmeler

Fars edebiyatının en büyük şairlerinden olan Sadî-i Şirazî’nin (1182-1292) sekiz asır önce kaleme aldığı Bostân, siyasi buhranlar içinde bocalayan 13. asır insanına, aslını ve sahipsiz olmadığını hatırlatmak için verilen nasihatler demetidir.Eserde yer alan nasihatler, insanoğlunun bütün zamanlarına...

Baharistan

Baharistan

Baharistan, 15. yüzyılın büyük bilgin ve mutasavvıfı Molla Camî’nin Salaman ve Absal, Nefahatü’l- Üns’le birlikte büyük küçük 99 eseri arasında ülkemizde en çok tanınan eseridir. Kitabın şöhreti daha Molla Camî’nin yaşadığı yıllarda İran ve Hindistan sınırlarını aşmış, İstanbul’a kadar ulaşmıştır....

Rübaiyat-ı Ömer Hayyam

Rübaiyat-ı Ömer Hayyam

HAYYAM'A Düşünüyor, anlamaya çalışıyorum seni Hayyam! Haklısın çok yerde. O zamandan bu zamana Ne değiştirebildin? Bundan sonra ne değiştirebileceksin? Benim çağımda çıkarlar konuşur. Çünkü biz çağları, Yaşamadan atlarız. Çıkarlar, sevgilerden büyük. Çıkarlar susmaya görsün. Ne gariptir ki; Sevgiler...

Gafletten Kurtuluş (Mesnevi Hikayelerinden -2)

Gafletten Kurtuluş (Mesnevi Hikayelerinden -2)

"Çalgıcı ihtiyarlayıp kuvvetten düşünce bir dilim ekmeğe muhtaç hâle geldi. Dedi ki: "Ey kerem sahibi Tanrı'm! Bana uzun bir ömür verdin. Bu değersiz isme birçok ihsanlarda bulundun. Hâlbuki ben, yetmiş yıl isyan talim ettim. Bir gün rızkımı kesmedin. Artık kazancım yok; elim ermez, gücüm yetmez...

Tutiname/Şark Klasikleri

Tutiname/Şark Klasikleri

Bir papağanın akıllı, uslu konuşmalarıyla renklenen bu güzel Doğu hikayesi aynı zamanda erkek kahramanın çevresinde dönen olaylarla kadın-erkek ilişkilerine eğilmekte, birbirinden ilginç olaylarla ders verirken heyecandan heyecana sürüklemekte...

Dede Korkut / Boşnakça Seçme Hikayeler

Dede Korkut / Boşnakça Seçme Hikayeler

Bio jednom jedan Han. Njegovo je ime Bajindir Han koji je sin Kama Gana. On je imao jedan šator koji je postavljen na jednom od najljepših mjesta na zemlji. Jedan put u godini je pozvao Begove Oguza za gozbu. On je žrtvovao konje, kamile, ovce za njih. On je imao tri vrste šatora u njegovom...

The Ruba'iyat of Omar Khayyam

The Ruba'iyat of Omar Khayyam

Revered in eleventh-century Persia as an astronomer, mathematician and philosopher, Omar Khayyam is now known chiefly for his Ruba’iyat. The short epigrammatic stanza form allowed poets of his day to express personal feelings, beliefs and doubts wiht wit and clarity, and Khayyam became one of its...

Kerem ile Aslı

Kerem ile Aslı

Ne gezersin garip garip bu yerdeAman Kerem beni rüsvay eylemeBeni sana kısmetetmiş YaradanAman Kerem beni rüsvay eyleme Hiç olur mu buralarada öyle işKeşiş babam duyar ederse teftişDurmadan öp gül yüzümden kalk sıvış.Aman Kerem beni rüsvay eyleme Doyamadım tatlı tatlı dilindenGözüm kan bürüdü...

Kerem İle Aslı Hikayesi

Kerem İle Aslı Hikayesi

Kerem ile Aslı Hikayesi, Kerem adlı saz şairinin hayatı etrafında 16. yüzyılda teşekkül etmiş Türk Bayrağına bağlı eserlerin en güzellerinden biridir. Olayların nesirle ve duyguların nazımla -hece vezniyle- ifade edildiği bu hikayede müslümanlık telakkilerine bağlı Kerem ile onun sevgilisi Ermeni...

Pendname

Pendname

Şark-İslâm klasikleri arasında önemli bir yeri olan ve yüzyıllar öncesinden beri birçok dile tercüme edilen Pendname’nin manzum ve nesir olarak birçok tercümesi yapılmıştır. Ahmet Metin Şahin, Nişaburlu büyük mutasavvıf Feridüddin Attar’ın bir öğüt kitabı özelliği taşıyan Pendname'sini, kendi...

Ferhat ile Şirin

Ferhat ile Şirin

“Saki, sanma içimi hoş, leziz şarap eğler beniAşk meclisinde yârin lal dudağının hayali eğler beniGül yüzünden ayrı düştüm, gam dikeniyle bağrım kanarşakıyan bir bülbülüm, aşkım böyle inletir beniArzun ile gönlüm doludur selvi boylum ammaIrmak gibi durmaz akar gözyaşlarım eğler beni”Aşktı insanı...