Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar

Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar

"Yazarken, benim, kendimin karşılaştığı sorunlardan söz etmek isterdim size. Bunlar yalnızca benim karşılaşacağım türden sorunlar değildir. Benim kendimce karşılık verebilmiş olduğum sorulardır. Çok genel ve herkesin az çok karşılaştığı, bugün hala karşılaştığımız sorunlara bağlı sorunlardır. Bu...

Hikmet Yazıları

Hikmet Yazıları

Bir dönemin aydınlığa kavuşturulmasında, bu zaman diliminde yaşan fikir ve edebiyat adamlarının hayatları ve eserleri üzerinde yapılan monoğrafik çalışmalar kadar, dönem içerisinde neşredilen gazete, mecmua gibi süreli yayınların bilinmesi ve araştırılmasının da büyük önemi vardır. Zira bir dönemin...

Sonsuzluğun Tarihi

Sonsuzluğun Tarihi

Düzyazı ve lirik ustası Borges, paradoksal bir biçimde, bilinçli olarak "Sonsuzluğun Tarihi" başlığını seçtiği yapıtında yer alan ve Batılı bir hümanizma anlayışından kaynaklanan bu felsefi gözlemlerini özellikle zaman ve sonsuzluk arasındaki ilşkiye dayandırıyor. Borges, bundan yola çıkarak,...

Edebiyat Yazıları

Edebiyat Yazıları

Okur edebiyat yazılarında Heidegger’e Göre Sanat ve Sanat Eserinin Kökeni, Metne Bağlı Eleştiri ve Wolfgang Kayser, Okuma ve Metin Seçimi Sorunu, Kullanımlık Metin Türü Olarak Ulusal Marş Kavramı ve İşlevleri, İki Yazar-İki Roman: Büyülü Dağ ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Zaman ve Thomas Mann, Alman...

Elazığ Masalları ve Propp Metodu

Elazığ Masalları ve Propp Metodu

Bu çalışma 1976 yılında yayınlanmış olan “Elâzığ Masalları” adlı eserin ikinci baskısıdır. Kitabın yayın tarihine göre 34 yıl, masal derlemelerine göre 41 yıl oldukça uzun bir zaman. Kitabı tekrar elden geçirirken bu uzun zaman diliminin çalışmayı eskitmediğini, pek çok açıdan çalışmaya yeni...

Kaideyi Bozan İstisnalar

Kaideyi Bozan İstisnalar

Onlar Türk şiirinde kaideyi bozan istisnalar… Kimi yalnızlığı ilme dönüştürüyor, kiminin çektiği sıkıntının nedeni çok duyarlı olması. Kimi şiiri nefes alıp verir gibi yazıyor, kiminin şiiri militanın dervişle ritmik dansı gibi…Ömer Aksay, irfani bir derinliğe sahip yalnızlıkları, modernleşme...

Yazılar 2 / 1924-1934

Yazılar 2 / 1924-1934

Yazılar, Nazım Hikmet'in çok yönlü yazar kişiliğini farklı bir boyutta sunuyor: "Orhan Selim" imzalı Akşam yazılarında İstanbul'un, bugün bile diriliğini koruyan temel sorunlarını irdelerken kendi adıyla ve çeşitli takma adlarla ırkçılığın tarihçesinden çağının sanatına, kültürüne, dış politikasına...