Aile Hekimliğinin Esasları

Aile Hekimliğinin Esasları

Tıp öğrencileri, intörnler, asistanlar ve hemşirelik öğrencileri için yararlı olan Aile Hekimliğinin Esasları, Altıncı Baskı, aile hekimliği sanatı ve biliminde güçlü bir dayanak sağlamaya devam etmektedir. Hem metin içindeki hem de internetteki kaynakların zenginliği dersler ve sınavlar için...

Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı (CD Ekli)

Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı (CD Ekli)

Propedötikde denilen öykü alma ve fizik muayene yöntemleri hastaya teşhis konulmasında % 70 oranında tek başına yeterlidir.Diğer bir deyişle hastaların yarıdan fazlasında hiçbir laboratuar tetkiki yapmadan,sadece öykü alarak ve fizik muayene yaparak teşhis konula bilmektedir.Bu önemli konuya değişik...

Kolon, Rektum ve Anüsün Cerrahi Hastalıklarında Tanı Yaklaşımı

Kolon, Rektum ve Anüsün Cerrahi Hastalıklarında Tanı Yaklaşımı

Sanayileşmiş toplumlarda sık görülen kalın bağırsak ve makat hastalıkları, kişinin beslenme alışkanlığı ile yakından ilgilidir. Özellikle büyük şehirlerimizde ayak üstü hızla bir şey yemek '(fast food') yönünde değişen yemek alışkanlıkları, koloproktolojik hasta sayısını giderek arttırmaktadır....

Nelson Pediatrinin Temelleri

Nelson Pediatrinin Temelleri

İçindekiler:1. Pediatri Mesleği2. Büyüme ve Gelişme3. Davranış Bozuklukları4. Pisikiyatrik Bozukluklar5. Pisikososyal Durumlar6. Pediatrik Beslenme ve Beslenme ile ilgili Bozukluklar7. Sıvı ve Elektrolitler8. Akut Hasta veya Yaralı Çocuk9. İnsan Genetiği ve Dismorfoloji10. Metabolik Hastalıklar11....

Kanser

Kanser

Yirminci yüzyılda kanser giderek daha yaygın hale geliyor. Ancak, aynı zamanda tamamen iyileşme şansı da sürekli olarak artıyor. Üstelik, henüz tamamen iyileşme şansına sahip olmayanlar da daha uzun yaşıyor ve yaşam kaliteleri yükseliyor. bu kitap belli kanser türlerinin ayrıntıları üzerinde...

Diyabet

Diyabet

Diyabet nüfusun beşte birini etkiliyor. diyabetlilerin çoğu aktif ve normal bir yaşam sürdürüyor. hastalıkla ilgili bilgilerimizin artmesı ve tedavideki gelişmeler, gelecekle ilgili beklentilerimizin her zamankinden daha fazla olmasını sağloyor. Kılavuz niteliğindeki bu kitapta, tanınmış bir uzman,...

Sağırlık ve Kulak Çınlaması

Sağırlık ve Kulak Çınlaması

Sağır olmak, işitme kaybı düzeyi ne olursa olsun çok mutsuzluk verici bir deneyim olabilir. Diğer birçok tıbbı durumdan farklı olarak sağırlık başkalrı tarafından hemen anlışılmaz ve normal işitememek pek çok sorun yaratabilir. Çevrede bulunmayan sesleri ve gürültüleri duymak şeklinde...

Eozinofilik Pnömoniler

Eozinofilik Pnömoniler

Eozinofilik pnömonilerin pek çoğunun semptom, radyolojik ve laboratuvar bulgularının örtüşüyor olması, öte yandan bazı akciğer hastalıkları ile benzerlikleri, tanı zorluklarına ve tedavi gecikmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, gerek birinci basamaktaki aile hekimi meslektaşlarımız, gerekse...

Epilepsi Klinik Tanı ve Tedavi

Epilepsi Klinik Tanı ve Tedavi

Epilepsi konusunu çeşitli yönleri ile açık seçik ve öz bir şekilde anlatan bu kitabın bir eksikliği gidereceğini umuyorum. Çok deneyimli bir klinisyen tarafından yazılmış olması, epilepsi konusundaki çeşitli soru işaretlerini ortadan kaldırması ve pratik yaklaşımı kitabın en önemli özellikleri.

EKG'nin Acil Serviste Hızlı Yorumlanması & Görsel Rehber

EKG'nin Acil Serviste Hızlı Yorumlanması & Görsel Rehber

Ölümcül bir kardiyak durumu tanımlama becerisi kritiktir. EKG’nin Acil Serviste Hızlı Yorumlanması EKG eğitimde kolay kullanımı ve çok geniş gör-sel yapısı ile bu açığı doldurmaktadır. Bu kitapta yer alan geniş yelpazeli EKG patolojileri hastanedeki aile hekimlerinin, iç hastalıkları hekimlerinin,...

Kanser Kemoterapi El Kitabı

Kanser Kemoterapi El Kitabı

Bu referans el kitabının sekizinci basımı, erişkinlerde güncel, pratik, hastalık odaklı kemoterapi uygulamaları için bir kılavuzdur. Kolay takip edilebilir bir for-mat ile kitap güvenli kemoterapi uygulamaları için gerekli güncel akılcı ve spesi-fik detayları içermektedir. Spesifik tedavi planlaması...