Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi

Okul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerini geliştirmek, eğitimciler olarak farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan bu kitap, on bölümden oluşmaktadır. Her bölümde sınıf yönetiminin temel değişkenleri ve etkili bir şekilde nasıl yönetileceği ayrıntılı bir...

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlar

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlar

Ünivesite öğrenciliğim yıllarından başlayarak yaşadığım ilginç olayların başında II. Dünya Savaşı yıllarında ülkemize yağan "Bilgin Yağmuru" gelir. Bu kitapta öncelikle, Hitler zulmünden kaçan Yahudi kökenli bilmadamlarını ve onların sayesinde ülkemizde gerçekleştirilen eğitim reformunu...

Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu D.E.Ü.İMYO

Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu D.E.Ü.İMYO

Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu D.E.Ü. İMYO" adlı bu kitap bir eğitim kurumunun mükemmellik yolundaki çalışmalarını konu almaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında artık özel sektör kadar kamu kurum ve kuruluşlarının da sorunu verimliliği ve etkinliği artırmak, müşteri...

Şu İmam Hatipler (Olaylar-Belgeler-Tanıklar)

Şu İmam Hatipler (Olaylar-Belgeler-Tanıklar)

Bu kitapta neler okuyacaksınız ? * İmam Hatipler Ne Zaman Açıldı ? 1951’de mi, 1924’de mi, 1913’ de mi?* İlk Öğrenciler; Nereden Geldiler, Nasıl Kaydoldular, Nasıl Okudular ?* İlk Hocalar; Nerede Yetiştiler, Neler Yaptılar ?* İmam Hatip Okulları Hangi Şartlarda Açıldı?* Okul Binaları Nasıl Yapıldı ?...

Köy Enstitüleri ve Toplum Kalkınması

Köy Enstitüleri ve Toplum Kalkınması

Kitapta esas olarak köy enstitülerinin, toplum kalkınması yönü incelenmiştir. Köy enstitülerinin toplum kalkınmasındaki yeri, bu kurumları bitiren öğretmenlerin somut çalışmaları örneklerle verilmiş, bilgi ve becerilerine yönelik örnekler kitabın ana kaynağını oluşturmuştur. Eğitim tarihimizde köye...