İntegral

İntegral

Son yıllarda öğrencilerimizin Matematik öğrenmede neden dünyada son sıralarda yer aldığının sebeplerini araştırırken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Hiçbir eğitim yönteminde yeri olmayan:"SORU EZBERLETEREK MATEMATİK ÖĞRETMEYE KALKIŞILMASI"Bu nedenle, biz modüllerimizde öğrencilerin kavramları...

Teori ve Problemleriyle Analiz - I

Teori ve Problemleriyle Analiz - I

Bu kitapta, yer alan konular YÖK’ün 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yeniden yapılanma çerçevesinde eğitim fakültelerinin ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalında okutulmakta olan derslerin İçeriklerinde yapılan düzenlemeler göz önüne alınarak, III. yarıyılında okutulmakta olan "Analiz I"...

Sınıf Yönetimi / Doç. Dr. Ayhan Aydın

Sınıf Yönetimi / Doç. Dr. Ayhan Aydın

Öğretmen eğitimi programı kapsamında, öğretmen öğrenci ilişkisini irdeleyen bir yayındır. Eser, sınıf içi iletişim, davranış yönetimi, öğretim yöntemleri, eğitim programlarının tasarımı ve örgütlenmesi gibi temel konulara ilişkin kuramsal ve pratik bilgiler içermektedir. Etkili bir eğitim daha çok...

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri

Öğretim ortamlarında belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak amacıyla birçok öğretim/öğrenim etkinliği gerçekleştirilir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım araç-gereçlere gereksinim duyulmaktadır. Bu araç-gereçler kendi içerisinde çeşitlilik gösterebilmektedir. Buna karşın öğretim...

Hafıza Teknikleri ile Pratik Tarih

Hafıza Teknikleri ile Pratik Tarih

Hafıza teknikleriyle tarih öğrenmeye hazır mısınız? Tarih konularını hızlı ve etkili bir biçimde öğrenebileceğiniz bir sistem olan bu kitapla hafızanızın sihirli gücüne ulaşacaksınız. Hikayeleme ve çağrışım yöntemleriyle konuları kolayca öğrenecek, bilgileri hafızanızda depolayacaksınız. Bu kitap,...