Topsuz Alanda Kırmızı Kartlık Söylemler

Topsuz Alanda Kırmızı Kartlık Söylemler

Çağdaş iletişim organlarının söz dolandırılan kimi spor izlencelerinde, yazılı basının köşe bucaklarında salt eleştiri yapılır. Nasıl bir şey olduğunu bir türlü çözemediğim "alıcı kılığına girmiş polis" söylemindeki gibi yazıcı, sunucu, yorumcu, anlatıcı kılığına bürünmüş ayaktopu üzerine çene ve...

"Kıskanmak"

"Kıskanmak"

Daha önce gene Oğlak Yayınları arasında çıkan 40 Yılda 40 Roman, Reşat Nuri'nin Romancılığı, 50 Türk romana ve Fethi Naci'ye Armağan kitaplarının ardından "bir Fethi Naci kitabı"daha...Edebiyatımızın bu yorulmak bilmeyen kıdemli eleştirmeninin, her zamanki, ayrıntıları fark eden, hatalır gözden...

Sonsuz Değişim

Sonsuz Değişim

Hem dünyamız, hem de dünyamızın üstündeki varlıklar sürekli olarak değişip durmaktadır. Elbette insanın nicel ve nitel değişirliğini de bu olgunun dışında tutamayız. Abdullah Rıza Ergüven "Sonsuz Değişim" adlı kitabında, bireyin; toplum, doğa bütünlüğü ve yaşam serüvenini iyi ve kötü yanlarıyla...

Şairce Düşünmek

Şairce Düşünmek

"İnsanlık kavramını, soylu kişilerin tekelinde tutmak isteyen ortaçağ satın alamadığı sanatçıyı, düşün adamını yadsıyıveriyordu. Sanatçı ile toplum arasındaki bu doğal ilişkiyi koparmak için her düzenin aradığı bir yöntem var."

Özgür Prometheus

Özgür Prometheus

Prometheus yenik değil, yalnızca kararlıdır. Düşmüş bir ruhun belirtilerini taşımaz ruhu. Bildiği yolda ilerler, bildiği yolda ilerlerken başına geleceklere hazırdır. Doğruyu gerçekleştirmek, ama nasıl olursa olsun; onun ilkesi budur. Yapılması gerekeni yapmak onun temel yönelimidir. Amacını...

Özgünlük Avı

Özgünlük Avı

Yazın ve yazan üzerine düşünmenin ve üretmenin kısırlığının hüküm sürdüğü bir ortamda serin bir vaha

Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu

Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu

Bugün oyun yazan, tiyatro yapan sanatçıların birikimi içinde kendi kültürünün ürünleri olduğu kadar Batı sanatının klasik ve modern ürünleri de varır. Sanatın bu uluslararası boyutunu yadsıyamayız. Sanatçı evrensel boyutlar içinde düşünür, tasarlar, düşler, üretir. Özlenen sentez çoğu kez...

Eleştiride Kırk Yıl / Eleştiri Günlüğü: IV / 1992-1994

Eleştiride Kırk Yıl / Eleştiri Günlüğü: IV / 1992-1994

"Sosyalizmin insanoğlunun yaratabilidiği en güzel gerçekleşebilir düş olduğuna, dünyanın gençliği olduğuna inanıyorum. Reel sosyalizmin çöküşünün nedenlerini açıklayabiliyoruz. Burjuva demokratik özgürlüklerin, evrensel özgürlükler olduğunu artık biliyoruz."Şunu da - nesnel verilere dayanarak -...

Romanda Hesaplaşma

Romanda Hesaplaşma

Naci Çelik'in bu kitabı batılaşma hareketiyle birlikte başlayan, ürünlerini çoğaltan batı anlamındaki romanımızı, yeniden değerlendiriyor. Kilometre taşı olma özelliğini taşıyan romanların yanı sıra, başlangıcından bugüne edebiyatımızda sivrilmiş romancılar ayrı ayrı ele alınıyor....

Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış

Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış

Edebiyatta bir eleştirinin nasıl olması gerektiğine dair genel ölçüler düşünüldüğünde “Bizde eleştiri var mı?” ya da “Bizde eleştirmen var mı?” sorularının büyük ölçülerde aşıldığı görülecektir. Tam da bu noktada Gürsel Aytaç bir adım daha öteye geçerek mevcut eleştiri literatürünü gözden geçirmekte...

Amedspor & Kaos ve Direniş

Amedspor & Kaos ve Direniş

Futbol yorumcusu Ali Fikri Işık’ın ilk kitabı olan “Amedspor-Kaos ve Direniş”, yazarın Amedspor’a dair farklı mecralarda yayımlanmış olan maç analizlerini esas alarak, Kürt futbolu kavramını tanımlama ve elindeki sınırlı kaynaklara rağmen Kürt topraklarında, futboluntarihsel gelişim sürecine ışık...