Kürdistan 1919 / Binbaşı Noel'in Günlüğü

Kürdistan 1919 / Binbaşı Noel'in Günlüğü

İngiliz Binbaşı E.W.C. Noel, 1919 yılında İstanbul´a gelerek etkili Kürt çevreleriyle ilişkiler kurar ve "Türklerin pan-İslamist propagandalarına karşı bazı faaliyetlerde bulunmak" amacıyla Celadet-Kamıran Bedirhan kardeşler ve Ekrem Cemilpaşa´nın da içinde yer aldığı bir heyetle Kürdistan´a gider....

Türkmen Aşiretleri

Türkmen Aşiretleri

İttihat ve Terakki iktidarının Teşkilat-ı Mahsusa örgütlenmesine bağlı Aşâir ve Muhacirin Müdüriyet-i Umûmiyesi'nin 1918 yılında yayınladığı Türkmen Aşiretleri kitabı, aşiretlerin nüfus ve cevelan sahalarından çadırların obada hiyerarşik yerleşimine, konuk kabul hukuku ve evlenmelerden aşiretler...

İsyankar Kürtler & Politik Psikiyatri

İsyankar Kürtler & Politik Psikiyatri

Kürtler (Kürtçe: tekil. Kurd, çoğul. Kurdan) Orta Doğu´nun yerlilerinden olup doğuda Zagros dağlarından batıda Toros dağlarına, güneyde Hemrin dağlarından kuzeyde Kars- Erzurum platolarına kadar uzanan, Kürdistan olarak anılan, coğrafi bölgede yoğun şekilde yaşayan tahminen 20-25 milyon kişiden...

Japonya'da Maneviyat Eğitimi

Japonya'da Maneviyat Eğitimi

Muhteşem Japon kalkınması, kendine has yapılarından mı, yoksa sahip çıktığı değerlerden mi kaynaklanıyor?Kalkınmada geleneklerden ve geçmişten nasıl faydalanılır?Bireyin çalışma hayatına kazandırılmasında maneviyatın yeri nedir?Eğitim, toplum yararını gözetecek şekilde nasıl tasarlanır?Toplumsal...