Tarih Felsefesi

Tarih Felsefesi

Tarihi olay ve tarihi belge, tarihçi tarihinin bir ürünü olduğu halde, tarihi yazmaya çalışmasının nedeni, tarihi olay ve nedenin bilinme imkanı, objektif değerlendirilmesi gibi metodolojik yöntemlerin analizi ve eleştirisi yanında tarihin ontolojisinin anlatımı üzerine yapılan tartışmaları kitapta...

Bilgeler ve Şempanzeler & Ezelden Beri Süren Çatışma

Bilgeler ve Şempanzeler & Ezelden Beri Süren Çatışma

Y.H. – Kendi dilinizle, kendi tuzağınıza düştüğünüzün farkında mısınız? Darwin’in biyoloji-öncesi havuzunda hem sağ hem sol şekerli DNA’lar oluşabildiğini kabul ettiğinize göre, neden bu gün dünyamızda sadece sağ şekerli DNA zincirleri var? K.A. – Yaşamın başlangıcından beri geçen ilk “300.000.000”...

Is Scientific Knowledge Rational?

Is Scientific Knowledge Rational?

The dominance of science as well as its status are indisputable in today’s culture. Today, while rationality has come to be identified with science, natural science is considered to be the best instance of rational thought. Halil Rahman Açar expounds the problem of rationality that has always been a...

Rönesans Felsefesi

Rönesans Felsefesi

Son yapıtlarından biri olan elinizdeki kitapta Bloch, Rönesans'ta Antik çağın yeniden doğuşunu değil, yeni bir insanın ve yeni birtoplumun doğuşunu görmektedir: Burjuva toplumu: Genelde ihmal edilmiş bu alanı, bu tarihsel dönemeci Rönesans filozoflarıyla bize tanıtır ve bunu yaparken, aynı zamanda...

Heidegger’in Kulübesi

Heidegger’in Kulübesi

Oturma ve yer üzerine yazıları ile Heidegger’in  çalışmaları 20. yüzyılın ikinci yarısında sadece filozoflar ve  felsefe öğrencileri için değil, birtakım  mimarlar  ve  mimar  yazarlar  için de önemli hâle  gelmiştir.  Heidegger’in  çalışmalarında  yer  (kulübe)  ve  düşünme  şekli  arasında...

Akıllı Kişiler İçin Felsefe Rehberi

Akıllı Kişiler İçin Felsefe Rehberi

Bilgi ile bilgelik arasında ne tür bir fark var? Bilgelikle, çok bilgi sahibi olmayı değil, bir tür yaşam anlayışı sahibi olmayı kastederiz. Felsefe de kelime anlamı olarak “bilgelik sevgisi” demek. İnsan dünyasında yaşayan kişiler birer nesne değil, öznedirler. Birbirleriyle diyaloğa, ilişkiye...