Phaidon

Phaidon

Platon Felsefe Tarihinin en büyük ve en önemli düşünürlerinden biridir. Bugün felsefenin kapsamı içine giren tüm konuları eksiksiz bir biçimde ele almış, ve bu konulara içinde yaşadığı toplumsal koşulların, kendisinden önce yaşamış antik Yunan düşünürlerinden gelen etkilerin ve kendi mizaç ve...

Sadık

Sadık

Hicretin 837. yılında Şevval ayının 18. günü,Kirpiklerin büyücüsü, yüreklerin coşturucusu ve aklın ışığı; ayaklarınızın tozunu öpeyim demiyorum çünkü siz artık ya yürümüyor ya da İran halıları veya güller üzerinde gezini-yorsunuzdur. Size eski bir bilge kişinin, hiçbir iş yapmadan yaşayabilme...

Ecco Homo

Ecco Homo

Ecco Homo, Alman düzyazımının muhteşem başyapıtlarından birisi, belki de şimdiye dek hiç görülmemiş tarzda kaleme alınmış bir otobiyografidir.

Tragedyanın Doğuşu

Tragedyanın Doğuşu

Nietzsche konusunda uzman, fiolog-felsefeciler Colli ve Montinari'ninEleştirel Toplu Basımı, sanatın doğasına ilişkin bir çok gözlemi içeren Tragedyanın Doğuşu ile sürüyor.

Kratylos

Kratylos

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur....

Semiyotik Fanatizm ve Tolerans

Semiyotik Fanatizm ve Tolerans

Ödün vermeyen bir insan olarak Hüseyin BatuhanBatıda Tolerans fikrinin gelişmesi ilk ve orta çağlarSemiyotik aydınlanma ve Tolerans üzerine yazılarTolerans konusunu incelemeye yönelik hazırlık çalışmaları

Bir Arada (Önay Sözer Armağanı)

Bir Arada (Önay Sözer Armağanı)

Önay Sözer’e armağan edilen, fakat aynı zamanda bize armağan olan bu kitap onun çeşitli dillerdeki (özellikle Almanca, İngilizce ve Fransızca) yayımlarının evrenselliğini vurgulayacak biçimde pek çok ünlü yabancı felsefecinin yazılarını sevdiği dostlarının katkılarıyla bir araya getirmektedir....

Zadig ya da Yazgı

Zadig ya da Yazgı

François Marie Arouet de Voltaire’in yoğun bir entelektüel faaliyet içinde sayısız eserler vererek geçirdiği ömrünü üç tutkunun belirlediğini söylemek yanlış olmayacaktır: şöhret, servet ve kudret. Voltaire bu üç tutkusunun da karşılığını fazlasıyla almış, bu arada elbette birtakım bedeller de...

Böyle Buyurdu Zerdüşt

Böyle Buyurdu Zerdüşt

Saygılı, dayanıklı ve kuvvetli bir ruhun ağır yükleri vardır. Onun kuvveti, daima ağırı ve en ağırı ister. “Ağır nedir?” Dayanıklı ruh böyle sorar. Deve gibi diz çöker ve iyi yüklenmek ister. “Yiğitler, en ağır şey nedir ki omzuma alayım ve kuvvetime sevineyim?” Her türlü cefayı çekebilen ruh böyle...

Yaşamlar 1

Yaşamlar 1

Yunan-Roma dünyasının elit tabakasını ilgilendiren dinsel, felsefi, politik, bilimsel ve törel konularda yazan Plutark eski bir kataloğun verdiği rakama göre 200'ün üzerinde yapıt üretti. Yaklaşık olarak yarısı saklanan bu yazıları arasında, Plutark hepsinden önce ünlü Yunanlı ve Romalı devlet...