Avrupa'da Aydınlanma

Avrupa'da Aydınlanma

Aydınlanma onsekizinci yüzyılda her Avrupa ülkesine olduğu kadar Kuzey Amerika'ya da derinlemesine işlemiş bir entelektüel değişim hareketiydi. İnsan düşüncesini yerleşik dinin önyargı, boşinan ve savlarından kurtarmayı hedeflemişti. Ardından da mantığı siyasal ve toplumsal reform davasına ve...

Tarih Düşüncesi 4 (Tarih Metafizikleri)

Tarih Düşüncesi 4 (Tarih Metafizikleri)

Tarih Metafizikleri adlı bu çalışmada, Yeniçağ Avrupa düşüncesinin olgunlaşma dönemi sayılan 18. ile 19. yüzyıllarda görülen tarih metafiziklerinin hangi şartlarda ve hangi nedenlerle ortaya çıktıkları, hangi kavram ve ilkelerden hareket ettikleri incelenmektedir.Modern düşüncenin ve tarih...

Yeniçağ Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi Tarihi

Bir toplumun gelişmişlik göstergesi, o toplumun bilgi, sanat, ahlak, politika ve varlığı algı biçiminin nasıl olduğuyla ölçülebilir.Bilgi üretemeyen bir toplumun, diğer toplumlarla aynı düzeyde bir yaşam standardını elde etmesinin mümkün olmadığı gibi, aynı şeklide ahlak ve siyaset konularında...

20. Yüzyıl Düşünce Akımları

20. Yüzyıl Düşünce Akımları

Nejat Bozkurt bu yapıtında 20. yüzyılın söylemlerini tamamlamış başılca düşünürlerini ve onların felsefi dizgelerini ele alarak teknik ayrıntılara girmeden geniş bir kesimin anlayacağı biçimde aktarmıştır. Öğretme amacının dışında, okurda eleştirel düşünme yeteneğinin de gelişmesini amaçlayan bu...

Bir Felsefe Tarihi

Bir Felsefe Tarihi

"Eğer kişi ussalcılığın hedefinin a priori ilkelerden bir dünya çıkarsamak, deneyimden bağımsız olarak saltık bir dizge kurmak olduğunu varsaymak için nedenler görüyorsa, ussalcılığa düşmanlığında bütünüyle haklıdır. Tüm düşünmenin amacı bulduğumuz biçimiyle deneyimi yorumlamaktır, onu a priori bir...

Düşünen Dünyaların İçinde & İnsan-Metin-Semiyosfer-Tarih

Düşünen Dünyaların İçinde & İnsan-Metin-Semiyosfer-Tarih

Kültür tarihçisi, göstergebilimci ve edebiyat eleştirmeni Yuri Lotman, söz konusu alanları harmanlayan bir kitaba imza atıyor. Gösterge kuramından yol çıkıp sanatsal anlamın üretim koşullarına değiniyor ve yolu kültürel belleğe uzanıyor. Anatomiden tutun da şehirciliğe kadar “anlam”ın nasıl...

Hermes Trismegistos'un Gizemi

Hermes Trismegistos'un Gizemi

Hermes-Thot, Hanok, İdris, Hızır-İlyas... Antik Yunanistan’da Hermes. Sonra Hermes Trismegistos. Üç kere büyük, sırlı, bilge bir insan-tanrı.Hermes Trismegistos, “üç kere büyük Hermes” felsefe tarihinin en esrarengiz simalarından biridir. Bu gizemli Mısırlı, antikçağdan beri bir dizi mistik ve...

Batı Felsefe Tarihi -Giriş Avrupa: Şeytan Hacetgahı

Batı Felsefe Tarihi -Giriş Avrupa: Şeytan Hacetgahı

Her yanımızdan, aklımızdan, kalbimizden, tefekkürümüzden, imanımızdan kuşatmalar geçirmişiz. Muhayyilemize Sokrates’i bir peygambermiş gibi kazıyanlar, birer Yunan tanrısının ismini yazmadık yerimizi bırakmayanlarla aynı kişiler... Donlarımızın etiketine kadar! Denizcileri ölümüne çağıran Yunan...