Descartes

Descartes

«Huxley'e göre iki tip büyük adam vardır: Bunların ilki, kendi çağlarının aynaları gibidir ki bunlar Voltaire'in d eyimiyle “herkesin düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder; çok daha yüce olan ikinci tip insanlarsa, iki veya üç asır sonra herkesin düşüncesi haline gelecek şeyler dile getirir”....

Kadın Filozoflar 1

Kadın Filozoflar 1

Kadınlar daha antikçağda akademilerde ders veriyor, Sokrates, Montaigne ya da Voltaire gibi filozoflarla, etkin bir biçimde fikir alışverişine giriyor ve kendi özgün felsefe kuramlarını geliştiriyorlardı. Ne var ki, pek çok alanda olduğu üzere, felsefede de, yalnızca erkek temsilciler yer buldular...

Rousseau Sözlüğü

Rousseau Sözlüğü

Sözlükte Rousseau'nun düşüncesinde önemli yer uttan kavramların bir açıklaması da yer almaktadır, bunlar arasında, zor ya da tartışmalı olanlar hakkında, sahip oldukları önemin bir göstergesi olarak bir değerlendirilme eklenmiş, o kavramın Rousseau'nun eserlerinde nerede yer aldığı belirtilmiştir.

Bulutları Delen Kartal

Bulutları Delen Kartal

Çağımızın sancılı ve tutkulu düşünürlerinden Cemil Meriç'in külliyatı bugün için olduğu kadar gelecek için de gerçek bir kültür hazinesi niteliğnde. Yazdıklarını bile 'konuşarak' kaleme aldıran bu büyük usta, yakın tarihimizin tavan arasına itilmiş söyleşileriyle bu defa bu kitapta gerçekten...

Nietzsche: Eylem Ödevi

Nietzsche: Eylem Ödevi

İsmet Zeki Eyuboğlu; Nietzsche: Eylem Ödevi adlı kitabının ilk bölümünde, ünlü filozofın yaşamını, çağı içindeki yerini, tarih anlayışını, insana yaklaşımını ve üstinsan yorumunu, sanat düşüncesini, uygarlığı kavrayışını, felsefesini ve bu felsefenin çağı aşan özünü, insanı biçimleyen ve...

Spinoza'nın Tao'su Akıllı İnançtan İnançlı Akla

Spinoza'nın Tao'su Akıllı İnançtan İnançlı Akla

Goethe, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Einstein ve daha nice büyük düşünür, Spinoza'nın hazırladığı entelektüel iklimde yetişti. Onlar, Spinoza'nın etkisinin açıkça görüldüğü yapıt ve kuramlarıyla, dünyaya bakışımızı değiştirdiler. Bu kitapta Moris Fransez, Spinoza'nın ETİKA adlı başyapıtında ortaya...

90 Dakikada Wittgenstein

90 Dakikada Wittgenstein

Paul Strathern, Wittgenstein'in hayatı ve fikirlerinin özlü ve uzmanca bir açıklamasını sunuyor. Bunu yaparken insanın dünyadaki varoluşunu anlama çabasında Wittgenstein'in etkisini açıklıyor. Kitap ayrıca büyük filozofun çalışmalarından seçmeler, daha ileri gitmek isteyenler için bir okuma listesi...

Marx, Benjamin, Adorno - Sanat ve Edebiyat

Marx, Benjamin, Adorno - Sanat ve Edebiyat

MARX, BENJAMIN, ADORNO – SANAT VE EDEBİYAT, başta Karl Marx olmak üzere Walter Benjamin ve Theodor Adorno’yu irdelerken, bu düşünürlerin insanlığın insanlaşma ve insancılaşma uğraşını her türlü evrensel üretimin veya yaratımın temeli olarak felsefileştirmelerini esas almıştır. Marx’ın felsefi...

Platon'un Tanrı Anlayışı

Platon'un Tanrı Anlayışı

Platon, Olympos'taki tanrılardan söz etmiş olsa da gerçekte düşündüğü mutlak anlamda tek, insan biçimli özelliklerden arınmış iyilikçi ve yaratıcı, felsefi bir Tanrı'dır. Platon, halkı batıl inançlarda kurtarmayı, kusursuz ve iyi olan gerçek bir Tanrı inancı yaratmayı topluma karşı vazgeçilmez bir...

Materyalizm Karşısında Ali Fuad Başgil

Materyalizm Karşısında Ali Fuad Başgil

Ali Fuad Başgil'in materyalizm eleştirileri ontolojik, epistemolojik ve etik temellere dayanmaktadır. O, materyalizmi, hem felsefe, hem siyasi bir anlayış hem de bir medeniyet, eğitim ve bilim meselesi olarak ele almıştır.Başgil'e göre materyalizm, epistemolojik sorunların yanında sosyolojik birçok...

Kurmaca & Galileo'dan Cern'e Fizik

Kurmaca & Galileo'dan Cern'e Fizik

“İstek ve çalışmayla herkes birçok şey hakkında kulaktan dolma bilgilerin çok ötesinde fikre sahip olabilir. Popüler fizik bu anlamda, fazla teknik ayrıntılara olabildiğince uzak durarak temel fiziksel kavramları bizlere sunabilmektedir.Herkesin okuyabileceğine inandığım bu kitabın, özellikle de...