Doğu Karadenizde Efsane Tarih ve Kültür

Doğu Karadenizde Efsane Tarih ve Kültür

Efsanelerin, söylencelerin çoğu zaman gerçekle iç içe geçtiği, harmanlandığı Doğu karadeniz kültürünün değerlendirilmesinin de çoğu zaman hala yaşayan sözlü kültüre, söylencelerin çözemlenebilmesinden geçtiği saptayan Hann'ın metin çözümlemeleri, çalışmalarına son derece özgün bir nitelik...

Doğu Anadolu Yayla Kültürleri

Doğu Anadolu Yayla Kültürleri

Elinizdeki kitap Doğu Anadolu yüksek yaylasında tarıma dayalı yerleşik bir yaşam sürdürmüş olan M.Ö. 3.binyıl halkları ile binlerce yıldır silinemeyen izler bırakan Urartu Krallığı'nın M.Ö. 9.yüzyılda kuruluşundan birkaç yüzyıl öncesine kadar geçen süre içinde karşımıza çıkan karanlık dönemin bir...

Bir Zamanlar Uşak Kültürü

Bir Zamanlar Uşak Kültürü

“Uşşâk” yâni Aşıklar diyârı neresidir?Bugün Mûsiki dünyamızda farklı bir âhenge sahip olan Uşşak makâmı adını nereden alır?Köklü Osmanlı Kültürünün yaşandığı şehre niçin “Uşşak” adı verilmiştir?İnanç dünyamızda bir yol, bir râh olarak belirlenip insanlığın iki cîhânına da ışık tutarak, tenvîr eden...

Türk Efsaneleri Cilt 1-2

Türk Efsaneleri Cilt 1-2

İnsanlar; yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekânları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara, yaşanmış bazı olayları da katıp nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü...