Turkish Motifs

Turkish Motifs

Alhough articles and books of foreign origin on the Turkish decorative arts abound in the market, albums covering illustrations of a single subject re remarkably few.I would like to express my heartfelt gratitude to Mr Çelik Gülersoy, Genaral Manager of the Turkish Touring and Automobile...

Gölgeye Övgü

Gölgeye Övgü

İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin "Gölgeye Övgü" sergisi, gölge tiyatrosu gelenekleriyle çağdaş sanattaki yeni anlatı ruhu arasındaki paralellikleri araştırarak, geleneksel sanat biçiminin son yıllarda çağdaş sanat dünyası üzerindeki izlerini aktarıyor. Sergide dans, opera ve müzik içeren gölge...

Türkmen ve Avşar Dokumaları Kadirli’nin Kilimleri

Türkmen ve Avşar Dokumaları Kadirli’nin Kilimleri

Yazar, Kadirli bölgesi oya ve dokumaları ile ilgili çalışmaya 2012 yılında başladı. 4 yıl boyunca yıllık izinlerini Kadirli’de bu konular üzerinde araştırma yaparak geçirdi. Her gelişinde akrabalarından emanet aldığı bir araba ile onlarca köyü dolaştı ve yüzlerce ailenin kapısını çaldı. Bulduğu...

Hatai / Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler

Hatai / Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler

Kitap sanatlarında Selçuklu’dan Osmanlı’ya aktarılan biçim dünyasını bizlere anlatan, öğreten daha da önemlisi çizimlerin yayınlanmasıyla bu kültür varlığını kalıcı kılan Keskiner, her zaman “saygın bir müzehhibe” ünvanını korudu, böyle anıldı.Bu kez karşımızda duran Hatai, kısa bir tarihçe,...