İlahi Rahmet ve Uluhiyet Evrensel Kurtuluş

İlahi Rahmet ve Uluhiyet Evrensel Kurtuluş

İlahi Rahmet ve Uluhiyet, Musa Carullah'ın çok tartışma meydana getiren, yayınladığında kendisini şiddetli saldırılara maruz bırakan bir eseri. Kitapta yer alan görüşlere bugün de katılmayanlar olacaktır. Ancak Musa Carullah'ın samimi, muvahhid bir Müslüman olduğuna, onun geçmişte yetiştirdiği ve...

Din ve Modernizm

Din ve Modernizm

Yeryüzünde bir “Dünya Cenneti” kurma vaadiyle ortaya çıkan Modernizm, bütün bir gezegeni cehenneme çevirdi. Bu temel gerçeği kimse görmezlikten gelemez. Ama çözüm ve kurtuluş “hâlâ” mümkün: Modernizm’i bırakıp Din’e dönmek. Kimilerine göre “tarihin kırılma anı”, kimilerine göre “köklü değişim veya...

İslam Ve Kuvvetin Mantığı

İslam Ve Kuvvetin Mantığı

Bu kitabı değişik zamanlarda Beyrut'un varoşlarında, ikamet ettiğim Nab'a bölgesinde savaş atmosferi içinde, top mermilerinin gürültüsü altında ve mum ışığında yazdım." diyen Muhammed Fadlullah kuvvet konusunu oldukça geniş bir şekilde ele alıyor.Son dönem İslam düşüncesinin yetiştirdiği en dikkat...

Sömürgecilik ve Yabancılaşma

Sömürgecilik ve Yabancılaşma

Kitap, özelde Cezayir genelde tüm Afrika ve Üçüncü Dünyanın özgürlüğü için mücadele eden Frantz Fanon'un, sömürgelerdeki insanların psikolojik durumları, tavırları ve içine düştükleri yabancılaşma üzerine kurduğu siyaset teorisini inceliyor.

Manifesto İslami Reform İçin

Manifesto İslami Reform İçin

Muhammed peygamberin ölümünden sonra çok sayıda olumsuz gelişme oldu. Ruhbanlar, İslam’ı yalnızca Allah'a özgülemek yerine, onu 'kutsal' ortakların bir ürünü haline dönüştürdüler:·Allah +·Muhammed +·Muhammed Peygamber’in arkadaşları +·Muhammed Peygamber’in arkadaşlarının arkadaşları +·Mezhep...

İslam ve İnsanlığın Geleceği

İslam ve İnsanlığın Geleceği

Müslümanlar iyi bir müslüman olmayı, ilk görev olan Allah'ın hükümranlığını yeryüzünde gerçekleştirmek olarak gördükçe ve bu vazifeyi yerine getirme gücünü kıldıkları namaz, gittikleri hacc ve tuttukları oruçtan aldıkça, birkaç on yıllık bir süre içinde, İndüs nehrinden, Atlantik okyanusuna kadar...

Yaşamın Gerçeği

Yaşamın Gerçeği

Onlar bıktılar yobaz din adamlarının mukalliti olmak!...İsyan ettiler!Artık aydın(!) din adamı(?) MUKALLİTİ olmak istiyorlardı!Onların, "düşünen insan" olmak gibi sorunları yoktu ki!..Ahmed Hulûsi(mecazlar)

Tanrı'yı Hatırlamak

Tanrı'yı Hatırlamak

"Bu harikulade kitap, Batı'yı ve İslam Dünyası'nı birbirinden ayıran sınırların ve duvarların ötesindeki okuyucuların kalplerine ulaşmak için yapılmış bir gönül çağrısıdır. İmanın sıcaklığı ve bilgeliğin hafifliği ile vücut bulan bu eser, şüphecilik, izafilik ve inançsızlık ilkelerinin hakim olduğu...