Da Vinci Fenomeni/Antik ve Çağdaş Belgeler Işında

Da Vinci Fenomeni/Antik ve Çağdaş Belgeler Işında

Şu gerçek biliniyor ki; Hıristiyan dünyasında artık hiç birşey eskisi gibi olamayacaktır.İsa nebinin çarmıha gerilişinden hemen sonraki yıllarda başlayıp, neredeyse tüm Hıristiyanlık tarihi boyunca devam eden ve hiçbir şekilde sonuca ulaşamayan teolojik ayrışmalar, Dan Brow'ın Da Vinci Code isimli...

İsa'nın Savunması

İsa'nın Savunması

Mitolojik veya dinin inanç kapsamında değerlendirilen tarihsel olayların bir kısmının bilimsel açıklanması yapılabilir. Bunlardan birtaneside İsa’nın babasız doğumudur. İsa’nın babasız doğumu dinsel veya mitolojik bir inanç olmayıp bilimsel açıklaması vardır. Babasız doğumun bilimsel açıklaması için...

İsa ve Mistik Kabala

İsa ve Mistik Kabala

İsa, "Ben yolum. Hiç kimse öze bensiz erişemez" der. Ve aslında tüm Hıristiyan dünyası İsa'nın öğretilerinde verilen kutsal yazılara ve Tevrat temeline dayanır. Bu öğretilerin kökü Eski Ahit'te, Tevrat'tadır ve dolayısıyla Yahudi geleneğindedir. Kabala, Gnostik ve Neoplatonik elemanlar içeren ve...

Tanrı'nın 72 Adı

Tanrı'nın 72 Adı

Tanrı'nın 72 Adının gücü fiziksel seviyede değil, tam anlamıyla, ruhsal seviyede çalışır. Bu adler dinle ilgili değil, spritüalite il ilgilidir. Bu adların bilgeliği, insanları farklı kılan özelliklerle kısıtlanmak yerine, insanlığın inanç sistemini ve asırlarca süren kavgalarını aşarak, tüm...

İsa'nın Tutkusu

İsa'nın Tutkusu

Mesih'in Ölümünü Gerektiren 50 Neden! Mesih neden acı çekti ve çarmıh üzerinde öldü? John Piper elinizdeki kitapta günümüzde modern çağın uğraşları ve tutkuları içinde birçoğumuzun düşünmeye bile fırsat bulamadığı bir soruyu cevaplandırıyor. Kitabı okudukça bu sorunun cevabının sizin için neden çok...

İncil ve Salib Osmanlıca Tıpkıbasım

İncil ve Salib Osmanlıca Tıpkıbasım

*İncil ne demektir? Kilise 325 sene kitapsız kalmıştır.*İncil'in gaye ve konusu İslam ve Ahmed'dir*Evdokya Ahmed demektir.*İncil'in hakiki manasının kesin olarak izahı*Mesih hazretleri başarılı olmadı.*İncil'in gayesi.*Melekûtullah Mûseviliğin gelişip olgunlaşması ve tamamlanmasıdır.*Melekûtullah...

Alğış Bitigi / Ermeni Kıpçakça Dualar Kitabı

Alğış Bitigi / Ermeni Kıpçakça Dualar Kitabı

Tarihçte Türkçe olarak basılan ilk eser.Algış bitiği adındaki bu eser bir kaç bakımdan önemli her şeyden önce bu eser tarihte Türkçe olarak basılan ilk eser 1618 yılında şimdiki Ukraynanın Lvov kasabasında basılmış. Bu eser Ermeni harfleriyle yazılmış Türkçe Kıpçakça bir Hıristiyanlık dualar...