Yönetsel Yargı & Kuruluş ve İşleyiş

Yönetsel Yargı & Kuruluş ve İşleyiş

• Yönetimin Denetlenmesi• Yönetsel Yargı Kuruluşları• Yönetsel Yargının Görev Alanı Ve Görev Uyuşmazlıkları• Yönetsel Yargıda Dava Türleri• Yönetsel Yargıda Süreler• Yönetsel Yargıda Kanun Yolları• Yönetsel Yargılama Yöntemi

Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig & Siyaset ve Yönetim

Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig & Siyaset ve Yönetim

Ülkemizde, Türk düşünce dünyası ihmal edilmiş alanlardan birisidir. Özellikle bu alanda temel metinler üzerine yapılan incelemeler bulmak zordur. Elinizdeki çalışma, ihmal edilmiş olan bu alana katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmamızda, Türk düşünce dünyasının ve siyasetname...

Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık

Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık

Sistemlerin temel amacı yaşamlarını sürdürmektir. Her sistem bu amacını gerçekleştirmek için ürün üretmek zorundadır. Toplumsal açık sistemler de yaşamak için mal, hizmet ve düşünce türlerinden ürün ortaya koymak durumundadır. Örgütlerin üretimleri, işgörenler ve onların sahip olduğu emek, bilgi ve...

Dünyada ve Türkiye'de Ombudsmanlık

Dünyada ve Türkiye'de Ombudsmanlık

İdarenin Denetimi Ombudsmanlık Müessesesi Dünyadan Örnekler 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun İncelenmesi Anayasa Mahkemesi KararıGünümüzde kamu yönetimi alanında çok köklü ve kapsamlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte bir yandan, devlete olan bakış açısı değişmekte...

Örgütsel Politika ve Taktikler

Örgütsel Politika ve Taktikler

Örgütsel politika, örgüt kuramında önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, yöneticilerin örgütteki politik etkinlikleri nasıl bir fırsata dönüştürebilecekleri veya örgüte zarar vermesinin nasıl önüne geçilebileceği de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Kuşkusuz , hem yöneticiler...

Sürdürülebilir Akarsu Yönetimi ve Tersine Akan Nehir: Asi

Sürdürülebilir Akarsu Yönetimi ve Tersine Akan Nehir: Asi

Dünyadaki su kaynakları hızlı nüfus artışı, yaşam ölçümlerinin yükselmesi gibi nedenlerle azalmakta, buna karşın su istemi ve kullanımı hergün biraz daha artmakta; kirlenme, aşırı tüketim ve hatalı kullanımlar yüzünden kullanma olanakları gittikçe kısıtlanmaktadır. Akarsular niteliği gereği doğal...

Belediyelerde Stratejik Planlama

Belediyelerde Stratejik Planlama

Performans yönetiminin tüm kamu kurumlarında zorunlu olmasına yönelik hukukî düzenlemeler, stratejik planlama için de benzer mecburiyetleri beraberinde getirmektedir. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik artırmaya yönelik çabaların bir sonucu olan Stratejik Planlama, ya da daha geniş ifadesi...