İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Çekicilik

İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Çekicilik

İkna edici iletişimde bir şeyin söylenme şekli söylenen kadar önemlidir…Peki akla mı hitap edilmeli yoksa kalbe mi?İşte bu soru, ikna edici mesajda kullanılacak çekiciliğin belirlenmesinde yol göstericidir.Kamu spotlarının iletişim çabalarının özünde de hedef kitlenin ikna edilmesi yatmaktadır. Kamu...

Dostoyevski

Dostoyevski

Bu küçük kitap, gelenekçi duygularla büyümüş bir yazarın devrimci esintileri yaşadıktan sonra tevekkülde karar kılmasının hikâyesidir. Dostoyevski, bir roman kahramanı gibi büyük bir değişimi yaşar. Burada, Dostoyevski’nin çalkantılı ömrünün bir yönü anlatılıyor. Bu onun tutucu yönüdür. Ömrünün...

Kelebek Mecmuası Üzerine Bir İnceleme

Kelebek Mecmuası Üzerine Bir İnceleme

Kelebek Mecmuası, mensubu bulunduğu İstanbul matbuatının hassasiyetlerini taşıyan ve cemiyette yaşanan büyük değişimin, toplumdaki yankılarını aksettirmede önemli rol oynayan bir dergidir. Kelebek Mecmuası, ele aldığı konular ve işlediği meselelerle kelimenin tam mânâsıyla Ankara’nın başkent ilân...

XIX.Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyatı

XIX.Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyatı

Çağdaş Batı Avrupa edebiyatı iki yüzyılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bunca uzun bir süre boyunca Batı Avrupa edebiyatı çetrefilli ve verimli bir yol izlemiş, zamanla zenginlik kazanmış, Doğu'daki ve Batı'daki birçok milletin edebiyat alanında önemli başarılar kazanmasına olanak tanımıştır. Bu...

Cengiz Aytmatov Kitabı

Cengiz Aytmatov Kitabı

Küreselleşme ulusal temelleri çürütmekte ve tek tip insan oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Bu kaçınılmaz bir süreç. Küreselleşmeyi durdurmak imkânsızdır. Ama tam da bu durumda çok daha büyük zorunluluk, ulusal değerleri korumak için üzerimize düşen büyük sorumluluğumuzdur. Her ulusal kültürün...

Fransız Edebiyatında Kadın Yazarlar

Fransız Edebiyatında Kadın Yazarlar

Özellikle Orta Çağ'da hatta yakın zamanlarda bile, kadınlar genel olarak, hafif, cinsel zevklere düşkün, kışkırtıcı ve kötülüklerle dolu "yaratıklar" olarak görülmüşlerdi. Hem baştan çıkarıcı hem de tehlikeliydiler. Bu nitelikleri ellerinde tutuyor olmaları onları daha gizemli ve korkutucu kılmıştı....

Onuncu Günde Kaplanlar

Onuncu Günde Kaplanlar

" Fabrikaları yıkar, tüm makinaları bir yere yığdırır sonra da heybet dolu bir seslenişle: 'Sizler, ey aletler, yabancı ülkelerden bizlere mutsuzluk taşıyarak gelen siz suçlu yaratıklar' Tertemiz ve barış içerisinde güvenle yaşamak isteyen insanlık namına sizlerin parçalanmanızı emrediyorum.' Sonra...