Haklı Savaş

Haklı Savaş

İnsanların bir arada yaşamaya başlamasından itibaren savaşlar tarih sayfalarından eksik olmamış,  bugün içinde yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde büyük oranda etkili olmuşlardır. Hangi savaşların haklı hangilerinin haksız olduğu, savaş ilan etme yetkisinin kimde olduğu, hangi sebeplerle savaşmanın...

İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom’un İnfazı

İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom’un İnfazı

1970’li yıllar, Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu dönemden akılda kalan 12 Mart 1971 askerî muhtırası, banka soygunları, devrimci sol ile ülkücü militanların silahlı çatışmaları, her iki taraftan gencecik insanların ölmeleri, gencecik insanların idam edilmeleri,...

Paylaşım Odaklı Ekonomi & Krizlerin Panzehiri

Paylaşım Odaklı Ekonomi & Krizlerin Panzehiri

Krizlerin Panzehiri 1929'dan 2008'e kadar dünya ekonomisi çok sayıda ekonomik kriz yaşadı. Hastalığına teşhis hep benzer oldu dolayısı ile reçetesi de... ta ki hastalık reçetede ki ilaçlara dirençli hale gelene kadar! 2008'e kadar ekonomik krizlerde şirketlerin batışı söz konusu olurken artık...

İstiklal Savaşının Finansmanı

İstiklal Savaşının Finansmanı

Türkiye’de son yıllarda Cumhuriyete ve onun Kurucuları­na yönelik söylem suçlamalara dönüştü. Bu yapılırken çoğu zaman da eksik bilgi ve yalana dayalı bir dil kul­lanılıyor. Bu yapılırken bir yandan da Osmanlıcılık-Yeni Osmanlıcılık çekici ifadelerle övülüyor. Hele Abdülhamit dönemi anlatılırken...

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma

Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma

“Sağlık ve Sosyal Yardım hususunda takip ettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin muhafaza ve takviyesi, ölümlerin azaltılması, nüfusun çoğaltılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle milletin fertlerinin dinç ve kabiliyettar bir halde kusursuz beden olarak...

Yeni Ahlak Toplumu İnşası

Yeni Ahlak Toplumu İnşası

Çalışmada birinci bölümde neden yeni bir ahlâk toplumuna ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyabilmek için günümüzde Türkiye ve dünyanın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel genel görünümü verilmişti.İkinci bölümde ise ahlâkın, toplum hayatında faal olan unsurların önemli bir kısım parametreleriyle olan...

Birikim Bunalımı

Birikim Bunalımı

'Amerikan bireyciliği', ABD'de sermayenin emek üzerindeki ideolojik egemenliğinin en güçlü silahıdır. Bireyci ideolojiler, ırkçı ve cinsiyetçi ideolojilerden daha güçlüdür, çünkü bu ideolojiler İngiliz ve Anglo-Amerikan ekonomik, toplumsal ve politik yaşamına iyice yerleşmiştir. Tartışma götürmez...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Bugünü anlayabilmek için dünü bilmek gerek. Bugün Ortadoğu kaynıyor, Kudüs gündemden düşmüyor. Çünkü Kudüs’e hâkim olan bir bakıma bölgeye de egemen olur. Bunun şuurunda olan Islam kahramanı Selahaddin Eyyubî, bundan tam 830 yıl önce Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtarıncaya ve Islam topraklarına...