İnsan Hakları Komitesi'nin Emsal Kararları

İnsan Hakları Komitesi'nin Emsal Kararları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1966’da kabul edilen ve 23 Mart 1976’da taraf devletler için yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Birleşmiş Milletler’in, insan haklarının korunması...

İnsan Hakları Tarihi

İnsan Hakları Tarihi

"Yayınlandı... üç gün sonra toplatıldı... 1 yıl 3 ay yasaklı kaldı! Beraat etti! Genişletilmiş, gözden geçirilmiş yeni baskısı..."İnsan hakları, düşünce özgürlüğü, bireysel haklar, demokrasinin yapıcı unsurlarıdır ve bunlar asla soyut birer biçim sorunu değildir. İnsan Hakları ne yazık ki...

Çocuk Hukuku & Çocukların Hakları ve Korunması

Çocuk Hukuku & Çocukların Hakları ve Korunması

Eğitim bilimindeki gelişmelerin ve düşüncelerin ortaya koyduğu bu veriler hukuk alanına da yansımış ve çocuğun “kendine özgü hakları” bulunduğu kabul edilerek bunlar sistemli olarak çeşitli ulusal ve uluslararası metinlerde yer almaya başlamıştır. Bu hakların incelenmesi, tartışılması ve öğretimi...

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri Cilt 2

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri Cilt 2

•Uluslararası Sistemler•İnsan Hakları Manzumesi•Kendi Kaderini Tayin Hakkı•Azın Hakları ve Yerli Halkların Hakları•Ayrımcılığın Önlenmesi•Kadın Hakları•Çocuk Hakları•Evlenme•Yaşam Hakkı ve Cebri Kayıpların Önlenmesi•İşkence ve Kötü Muamele Yasağı•Mahpusları Korunması•Yargılamada Adalet•İnsan...

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı

Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı

Yabancıların ülkeye girişi, ülkede ikamet ve seyahati ile ilgili düzenlemeler yabancılar hukukunda önemli yer tutmakta olup 4 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun (YUKK) ile konu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu Kanunun yürürlüğe...

THEMIS İnsan Hakları ve Demokratikleşme

THEMIS İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Kitaptaki Konuların Ana Başlıkları: 1. Kısım:İnsan Haklarına Genel Bir Bakış Birinci Bölüm: İnsan Haklarının Anlamı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması İkinci Bölüm: İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi Üçüncü Bölüm: İnsan Haklarının Düzenlenmesi 2. Kısım:İnsan Haklarının Uluslararası Boyutu Birinci...