21. Yüzyılda Örgütsel Davranış

21. Yüzyılda Örgütsel Davranış

*Psikolojik Sermaye *Örgütsel Sessizlik * Estetik Liderlik *Örgütsel Erdemlilik *İşe Gömülmüşlük *Yapıcı Sapma *Kültürel Zeka *İşyerinde Dışlanma *İş Becerikliliği *İşyeri Yalnızlığı *Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar *Pozitif Örgütsel Davranış *İş Taşması *Sanal Kaytarma

Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi

Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi

Prof.Dr. İsmet Barutçugil, Organizasyonlarda yaşam duygulara dayanır. İş hayatında, baskı ve çatışmadan ortak sahiplenmeye kadar değişen ilişki tarzlarından sonuçlar almak ve amaçlara ulaşmak için duyguların doğru anlaşılması ve iyi yönetilmesi gerekir. Başarılı organizasyonlar, başarı, büyüme ve...

Örgüt Geliştirme & Teori Uygulama ve Teknikleri

Örgüt Geliştirme & Teori Uygulama ve Teknikleri

Daha önce ifade edildiği gibi, bu kitap; "Bir Örgüt Geliştirme Tekniği Olarak Duyarlık Eğitimi" başlıklı doktora tezinin (1984) bazı bölümleri ile "Örgüt Geliştirmede Kullanılan Müdahale Teknikleri" başlıklı doçentliğe hazırlık çalışmasının bir araya getirilmesinden oluşmuştur.Kitabın ilk baskısı...

Introduction to Business (Ekonomik Baskı)

Introduction to Business (Ekonomik Baskı)

"* What is a business, what activities constitute business?* What is the role of a business in people's life?* What are the major functions in managing business ?* What are the new concerns of business?One can ask many other questions similar to rhose above and expect answers to these questions in a...

Kalite için Deney Tasarımı 'Taguçi Yaklaşımı'

Kalite için Deney Tasarımı 'Taguçi Yaklaşımı'

Ülkemizde, kalite bilinci büyük bir hızla gelişti ve yaygınlaştı. Birçok firma ISO 9000, bazıları da Toplam Kalite uygulamalarına girişti. Kalite Derneği kuruldu ve bir ulusal Kalite Ödülü konuldu. Bilindiği gibi ürün kalitesinin geliştirilmesinde en önemli yöntemlerden biri istatistiksel deney...

Faktoring İşlemlerinin Muhasebesi

Faktoring İşlemlerinin Muhasebesi

Bu çalışma, sektörün faaliyet konusu olan faktoring işlemlerinin muhasebesinin anlaşılır bir dil ile ilgililere ve bu hususlarda kendini yetiştirmek isteyen kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, öncelikle faktoring işlemlerine ilişkin genel ve hukuki bilgi verilmiştir....

Genel İşletme

Genel İşletme

Ekonomik sistemin temel taşlarını oluşturan işletmeler, teknolojik gelişmeler sonucunda giderek daha karmaşık organizasyonlar haline gelmişlerdir. Küreselleşen dünyada, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri ancak profesyonel bir yönetim...