Türk Müziği Solfej-Makam-Usul-Dikte Alıştırmaları

Türk Müziği Solfej-Makam-Usul-Dikte Alıştırmaları

Türk mûsikîsi, kadîm Türk kültürü üzerine, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerini oluşturan Türkler, etnik toplum, topluluk ve milletlerin kültür-san’at hayatına doğrudan kattıklarıyla inkişâf etmiş, Ecdâdımızın yüksek medeniyyeti ve kıtaları aşan muazzam coğrafyası ile neşv ü nemâ bulmuş, nesilden-nesile...