Kültürlerde Şahmeran

Kültürlerde Şahmeran

Tankut da kendince Şahmeran'ı kuyruğundan yakalamaya çalışmış. Kitabının özü Yılan ve/ya da Şeytan'a ilişkin. Bilimsel normlara, kurallara uymayı göz ardı etse de savsaklamayı kabul etmeyen bir çalışma. ...İnsan okudukça öğreniyor, öğrendikçe şaşırıyor: " Aaa, demek ki bu ritüelin kökleri ta üç bin...

Hinduizm ve Budizm

Hinduizm ve Budizm

Hinduizm ve Budizm'e dair bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar arasında önemli bir yere sahip olan bu eser, her iki inancı da kendi kaynaklarına dayanarak açıklamayı amaçlamaktadır. Böylece, transmigrasyon (ruh göçü), kurban, brahman, budha, avatar, atman, soma, tanrı, nirvana gibi birçok kavramın...

Ana Tanrıça Şeytan

Ana Tanrıça Şeytan

"Erkek olan kadınlar, kadın olan erkekler, önünden geçer sana selam ederiz.Kadın fahişeler, erkek fahişeler, önünden geçer sana selam ederiz."Sümerli yazarlar tanrıçaya sadece fahişe demediler; İnanna onlara göre "toplumun süsü"ydü; "Sümer'in neşesi"ydi; "sevgi kaynağı"ydı. O güzeldi... çekiciydi......

Delillleri Sonsuz Olan Allah

Delillleri Sonsuz Olan Allah

Az ya da çok, büyük veya küçük her şey müesserini, ustasını, ressamını ve mimarını gösterir. Bu açıdan azlık veya çokluğun, zerre ile batmanın bir farkı yoktur. Bu sebepten tüm varlıklar kendi yapanlarını ve yaratıcılarını gösterir ve belirtirler. Yani tüm kainat bir sanattır ve tüm sanat eserleri...

Kur'an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)

Kur'an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)

Bu eser, geleneksel veya modern satanizmler hakkında kaleme alınan bir eser değildir. Onlardan elbette söz edecektir ama bu, eserin onlara ayrılmış olmasından değil, onların konuyla ilgisi bulunduğundandır. Bu eser, süfi düşüncede şeytan veya İblis kavramını anlatmak için de yazılmamıştır. Süfi...