Ölüm ve Ötesi / Kabir-Kıyamet-Ahiret /Büyük Boy

Ölüm ve Ötesi / Kabir-Kıyamet-Ahiret /Büyük Boy

Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakkın ebedî ve sermedî olan "Dar'üs - selâm" menziline davetlisi olan mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur...Bizler uzun bir seferdeyiz; buradan kabre, kabirden haşre, haşirden Ebed memleketine gitmek...

Tevessül

Tevessül

Bu kitapçığı, Ebu Muhammed b. Abdulhamid b. abdilmecid Ali İsmail el-Eseri İstanbul'da misafir bulunduğu Rabiülevvel 1415 (Ağustos / 1994) yılında yazmıştır.Bu kitapçıkta; Tevessül konusuyla ilgili olarak kitap ve sünnette varid olan delilleri mümkün mertebe toplamaya çalışmıştır. Yüce Rabbimiz'den...

Cihad

Cihad

Tabiun7un büyük alimlerinden mücahid Abdullah İbn Mübarek bu eserinde cihadla ilgili olarak 262 hadis toplamıştır. Bu hadisler daha sonra bir çok hadis alimi için büyük bir kaynak teşkil etmiştir.

İslam Düşüncesinde Fetret Kavramı küçük boy

İslam Düşüncesinde Fetret Kavramı küçük boy

Bilindiği üzere İslam Düşüncesinde Fetret Kavramı klasik kaynaklarımızda genel olarak "bir peygamberin ölümü ile onun ardından gelecek olan bir başka Allah elçisinin zuhuru arasında hak dine davet ve ilahi tebliğ görevinin kesintiye uğradığı devreler"; özel olarak da "Hz. İsa ile Hz. Peygamber...

Kelimeler Kavramlar

Kelimeler Kavramlar

Düşüncelerimiz "vehimlerimizin çarpıttığı" kelimelerin tasallutunda. Bunlarla düşünücyor, bunlarla konuşuyoruz.Zanların ve şahsi kanaatlerin hakim olduğu ortamda hakikatin tanımı da güçleşmektedir: Kime ve neye göre, nasıl?Elinizdeki bu eser, Kur'ani düşünmenin yolu olan kelime ve kavramların bir...

Vela ve Velayet Üzerine

Vela ve Velayet Üzerine

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla"Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri veli edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz?"(Nisa/144)"Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru...

Kur'an'ın Öğrettiği Kavramlar / Zikir 1 (Cep Boy)

Kur'an'ın Öğrettiği Kavramlar / Zikir 1 (Cep Boy)

Bugün parmaklarına bağladıkları sayaçlara tıklayarak muhtemelen anlamını dahi bilmedikleri bir kelimeyi tekrarlamayı zikir sanan Müslümanların gösterebilecekleri en önemli gelişme parmaklarının nasır bağlaması olabilir. Oysa Kur’an’ın anlattığı zikir sadece Kur’an-ı Kerim’in değil,...

Takva Bilinci

Takva Bilinci

Birinci bölümde, Kur'an'da korku duygusunu anlatan kelimeleri ve takvanın manasını, takva ve fücur ilişkisini,İkinci bölümde, Kur'an, Sünnet ve Selefin hayatında takvanın önemini, takvanın en hayırlı rızık ve elbise olduğunu,Üçüncü bölümde, takvanın çeşitli boyutlarını, kişiyi takvaya ulaştıran...