Kur'an'da Peygamber Aileleri

Kur'an'da Peygamber Aileleri

Aile, tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de değerini korumaktadır. Ancak ailenin insanlığın her çağında sahip olduğu öneme paralel olarak bir takım meseleleri de olmuştur. Özellikle de günümüz dünyasında ailenin karşı karşıya kaldığı kriz ve kargaşalar, aile bağlarının kaybolmaya yüz...

Namaz Kılmanın Fazileti Terketmenin Hükmü

Namaz Kılmanın Fazileti Terketmenin Hükmü

Kuran-ı Kerim’de namazın birçok değişik kelimeyle anlatılmıştır: rükü,iman,istiğfar,kunut,secde,hasenat,kur’an,tesbih,zikir ve emanet gibi kelimeler ile ifade edilmiştir. Şer’i şerifte ise namaz: özel bazı söz ve hareketlerdir ki iftitah tekbiri ile başlayıp selam ile son bulur. İslamın beş...

Maturidilik

Maturidilik

İmam Maturidi, İslam düşüncesinde, “akılcı din anlayışının” temsilcisi çok büyük bir Türk düşünürüdür. O, hiçbir şeyin hikmet ve gayesiz yaratılmadığını söyleyerek Allah'ın yarattığı her şeyde bir hikmetin bulunduğunu ifade etmiştir. Allah'ın güzel olanı emrettiği ve çirkin olanı da yasakladığını bu...

Dostlar Meclisinden Hikmetli Sohbetler

Dostlar Meclisinden Hikmetli Sohbetler

Dostlar Meclisi kalplerin muhabbetle birbirine yöneldiği, gönüllerin ve duyguların harman olduğu, ruhların ve bedenlerin coşkuyla yenilendiği, imanları bilgiyle ve aşkla bileylendiği, sohbetlerin adeta dua olup dile geldiği yerdir.İnsanların gerçek bilgiye ve yol gösterici sohbetlere hasret kaldığı...

Sakalı Kesmek Haramdır

Sakalı Kesmek Haramdır

-Sakalı Kesmek Haramdır-Âlimlerin Sakalı Kesmenin Haramlığıyla İlgili Fetvaları-Yaratıcıya İsyan Olan Meselelerde Yaratılmışa İtaat Yoktur-Hangi Durumlarda Sakal Kesilebilir?

Hanımlar Risalesi (Boşnakça)

Hanımlar Risalesi (Boşnakça)

O kako li je sretan suprug koji se ugleda na proboznost svoje supruge, prati je i oponasa u tome i ne zeleci da svoju iskrenu saputnicu izgubi na beducem svijetu i sam pobozan postaje.

Günahla Baş Edebilmenin Yolu

Günahla Baş Edebilmenin Yolu

Ey günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, gafur ve rahimdir. [Zümer,53]Onlar çirkin bir günah işledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman...

Günahları Affettirmenin Yolları

Günahları Affettirmenin Yolları

Şeytanı Kahreden KitapRahmete Açılan Kapı İstiğfarKuran ve Sünnete Göre Günahları Affettirmenin Yolları Hata ve günahlar ne kadar çok ve büyük olursa olsun, kulu helak eden şey günahların çokluğu değildir. Asıl kulu helak eden şey tövbe ve istiğfarın yokluğudur. Cenab-ı Hakk kullarına merhametinden...

İyi İnsan Olmak Yürek İster

İyi İnsan Olmak Yürek İster

"Şu dünyada insanın en önemli meselesi nedir?" sorusuna belki bierbirinden farklı yüzlerce cevap verilebilir.Ancak,asıl cevabı "gerçek insan olabilmek"şeklinde ifade edebiliriz.Bu cevabın asıl kaynağı elbette ilahi vahiydir.Gerçek insan olmanın en keskin ve açık yollarını ancak Kur'an'da...

Türk İslam Ülküsü 3 Cilt takım

Türk İslam Ülküsü 3 Cilt takım

Laik bir ahlak, teoride kaldığı ve cemiyetin vicdanından güç almadığı için müeyyidesizdir. (Yaptırım gücü yoktur) Hele laik olmak iddiası ile ortaya konan, milletin din ve töresine ters düşen, milli vicdanla zıtlaşan teorik hükümler, siyasi baskılarla kitlelere mal edilmeye kalkılsa bile başarısız...

İslam Kültüründe Kurucu Paradigmanın Değişimi

İslam Kültüründe  Kurucu Paradigmanın Değişimi

Müslümanların, karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için, İslâm’a hükmeden kültürel tasallutlardan arınmaları gerekmektedir. Bunun için de, ilâhî olanla beşerî alan arasındaki çizgilerin iyi tespit edilerek, her iki alana, kendi konumlarıyla mütenasip bir değer atfetmemiz...