Tek Kişilik Seks / Masturbasyonun Kültürel Tarihi

Tek Kişilik Seks / Masturbasyonun Kültürel Tarihi

"Mastürbasyon on sekizinci yüzyıla kadar üzerinde fazlaca durulmayan bir konuyken, 1712 yılında, Londra'nın arka sokaklarından birinde yayımlanan Onania adlı bir kitapçıkla bir sorun haline gelerek gündeme oturdu. Kitapçığın yazarı, spermlerini, ölmüş kardeşinin karısının içine değil de toprağa...

Türk Kültür Mirasında Kılıç ve Kalem Tutan Hanımlar

Türk Kültür Mirasında Kılıç ve Kalem Tutan Hanımlar

Türk toplumunda kadın en eski zamanlardan beri sosyal ve siyasi hayatta itibar sahibi olmuştur. Kadın, nesillerin devamını sağlamakla beraber erkek ile yan yana aile müessesesini yürütür, ata biner, kılıç kuşanır, elinde kalem tutar, gerektirdiğinde ise devleti yönetir. Türk kültürünün önemli bir...

Oğuzname Köklere Giden Yol

Oğuzname Köklere Giden Yol

Hayatta gördüğümüz hemen her şey, gerçekte bizim onları gördüğümüz gibi değildir; öyle görebildiğimiz veya öyle görmek istediğimiz için öyledirler.İnsanlar kendi alışkanlıklarıyla yaşarlar. Alışkanlıkları onların doğruları olur. Zamanın oyunları alışkanlıkları değiştirir ve doğruları da değişir. Bu...

Osmanlı Mezar Taşları

Osmanlı Mezar Taşları

Bu kitapta Osmanlı mezer taşlarındaki başlık, sembol ve süslemelere dair genel bilgiler verilmiş ve Zeynep Sultan Hazişresinde bulunan kitabelerin envanteri çokarılmıştır. Türkiy Anıtlar derneği tarafından gerçekleştirilen bu hizmetin kamu ve özle kurumlara örnek olmasını diliyorum.

Die Karaz & Keramik Von Tepecik in Ostanatolien

Die Karaz & Keramik Von Tepecik in Ostanatolien

Tepecik liegt heute unter den Gewässern des Keban-Staudammes. Seine Bedeutung besteht aber darin, dass hier die in der türkischen Fachliteratur nach einem bekannten Fundort in Erzurum (Ostanatolien) als Karaz bezeichnete Kultur seit dem Spätchalkolithikum in einer beinahe lückenlosen Schichtabfolge...

Osmanlı Sofrası

Osmanlı Sofrası

Çeşitli ırk ve milletlerin geleneklerinin kaynaşmasına sebep olan Osmanlı Döneminde Osmanlı Sofraları, ilahi nimetlere gösterilen ihtiramın, zerafet ve nezaketin, örnek misafirperverliğinin en canlı bir göstergesidir.Örf, adet ve geleneklerimizin, batı kültür emperyalizminin istilasına maruz...

Şehir ve Cemiyet

Şehir ve Cemiyet

"Şehir ve Şehir Terilerinin Değerlendirmesine Genel Bir Giriş" olarak nitelendirilebilecek bu kitap, Don Martindale'in sunuş mahiyetindeki makalesini (The Theory of City) müteakiben, Max Weber'in "Die Stadt" isimli monografisinin ilk iki bölümünü, Simmel'in "Die Grosstadte und das Geistesleben"...

Anadolu Kültür Coğrafyasında Erenler

Anadolu Kültür Coğrafyasında Erenler

Türk kültür bölgelerinde ve bu bölgeleri oluşturan halkların arasında kendisini daha fazla hissettiren kültürel stratejilerin emperyalist politikaları halkların demokratik kültürel dayanışmalarının önemini günümüzde çok daha fazla zaruri kılmıştır.Yaşatılan uygulamalarla millet olmanın önemi giderek...

Mitoloji, Din ve Efsaneler Işığında Anadolu

Mitoloji, Din ve Efsaneler Işığında Anadolu

On iki bin beş yüz yıldan beri sürekli yerleşme gören Anadolu çağlar boyunca pek çok uygarlığa sahne olup, zengin tarihsel ve kültürel miras ile birlikte büyüleyici doğal güzelliklere sahiptir. Bu kadim uygarlıkların merkezi olan ülkemiz kültürel miras bakımından adeta bir açık hava müzesi...