Arı Bakış

Arı Bakış

Bu kitapta biraraya gelen yazılar 1996-1997 yıllarında "Cumhuriyet" gazetesinde yayımlandı.Bu yazılarda çoğunlukla, günlük hayatın çevresinde dönen konulardan yola çıktım ama geldiğim yer hep kültür sorunları oldu. Kişisel ve toplumsal davranışlar; oturup kalkmaktan yürümeye, yiyip içmekten...

Okuma Yazmanın Neyi Olur

Okuma Yazmanın Neyi Olur

Günümüzün sosyo-kültürel manzarası göz önüne alındığında, okumadan daha ziyade bakma, seyretme alışkanlığına müptela olmuş, okuma özürlü bir topluluk olduğumuz kendisini hemen hissettirecektir.Diğer ülkelerle kıyaslandığında televizyon izleme dalında bize ait rekorları kırarken gazete tirajlarında,...

Türklük Meseleleri

Türklük Meseleleri

Tarih yapmakla, Tarih yazmanın aynı şey olmadığı dikkate alındığında, Türklerin siyasi ve medeniyet tarihinde, bilinmeyen, unutulan, unutturulan yahut müphem pek çok meselenin halen çözüme kavuşmadığı malumdur.Bu tür bilinmezler veya unutturulmaya çalışılan pek çok mesele, ne yazık ki, hep Türk...

Edeb Ya Hu

Edeb Ya Hu

Yabancıların Dilinden Edeb TarihimizBütün Gönül Gümrükleri İçin Geçerli PasaportŞark İslam Medeniyetinin İncelik MotifleriBir Medeniyet Felsefesinin İpuçlarıCömertlik Disiplini İle Anlam Kazanan HayatAllah’ın "Cevad" İsmiyle Rezonansa GeçmeKem Göze Karşı Sabrın Acı İksiriSevgiyi İktidara...

Cinsellik, Görsellik, Pornografi

Cinsellik, Görsellik, Pornografi

Bedenler, cinsel kimlikler ve roller, arzu ve haz, sanallık ve gerçeklik, görüntü ve gerçek, moda ve reklamlar, internet ve sinema, erotizm ve pornografi... Bunlar her kavram gibi açıklanmayı bekleyen ve esasen ‘cinsellik’, ‘görsellik’ ve ‘pornografi’ etrafında kümelenen imgeler. Hasan Bülent...

Altı Çizgili Satırlar

Altı Çizgili Satırlar

Yirmi yıldır kültür gazeteciliği yapan Beşir Ayvazoğlu, 1987-1997 yılları arasında Tercüman, Türkiye ve Zaman gibi gaztelerle çeşitli dergilerde yayımlanmış yazılarından unutulmasını istemediklerini yayımladıkları tarihleri esas alarak kronolojik sırayla sunuyor. Türkiye'nin son on yıllık kültür...

Kültür, Sanat ve Politika Üzerine Yazılar

Kültür, Sanat ve Politika Üzerine Yazılar

Abidin'in, sanat, kültür, şiir, yazın, politika üzerine yarım yüzyıllık bir süreye yayılmış ve her biri sorumluluk bilinciyle yazılmış bu yazıları hiçbir konuda son sözü söylemiyor. Tam tersine, okuru düşünmeye ve tartışmaya çağırıyor.Umarım, Abidin'in "yazarlığının keşfi", genç kuşaklar tarafından...

Marmara'dan Akdeniz'e / Adım Adım Türkiyem

Marmara'dan Akdeniz'e / Adım Adım Türkiyem

Cenab-ı hak binbir nimeti verdiği mübarek vatanımız Anadolu’nun dağını, taşını, bayırını-düzünü, ovasını suyunu; kısacası her köşesini görmek arzusu biraz hafif gelir.Büyük ihtirasla, özlemle gezmek ve yazabildiğim kadarını yazmak için hiç bir bahaneye sığınmadan hep düşmüşümdür yollara...Bu yollara...

Oğullar ve Babaları

Oğullar ve Babaları

Beni unutma mı dedin? Hayır zavallı ruh, şu çılgın kafa durdukça çıkmayacaksın içinden, seni unutmak ha? Aklımın kara tahtasından silerim de bütün boş anıları, bütün kitaplarda yazılan, çizilenleri, gençliğimden, öğrenciliğimden kalanları.Yalnız senin buyruğun kalır.-William ShakespeareArtık babasız...

Gelenek Işığında Çağdaş Sanat

Gelenek Işığında Çağdaş Sanat

Gelenek Işığında Çağdaş Sanat, tarihsel verilerin çağdaş esinleri besleyen birer kaynak olarak değerlenmesini öngörmekte ve bu idealin gerçekleşmesini kültür alanındaki Batı hegemonyalarına karşı direnen bir kimlik potansiyeline bağlamaktadır. Birbirini tamamlayan bu iki yaklaşımın sonuçları sanat...