Küreselleşme ve Kimlik Problemi

Küreselleşme ve Kimlik Problemi

Üzerinde çok tartışılan küreselleşme, Ezher Üniversitesi’nde kültürel kimlikler ve küreselleşme üzerine araştırmalar yapan İslam mütefekkiri Prof. Dr. Muhammed Umara’nın birikimi ve ilmiyle ele alınıyor. Yazar, kitabında terimlerin anlam yönünden incelerken dünya medeniyetlerinde çatışmadan diyaloğa...

Uluslararasılaşma ve Büyüme

Uluslararasılaşma ve Büyüme

Küreselleşme “eski mi?” “yeni mi?” tartışmaları sürerken, piyasalarda uluslararası hareketliliğin arttığı izlenen bir gerçektir. Bu uluslararasılaşma süreci ise ülke ekonomilerinde birçok yapısal değişimlere sebep olmaktadır. Nihai gayesi ekonomik büyümenin sağlanması olan ülkeler, uluslararası...

Küreselleşme ve Üniversiteler

Küreselleşme ve Üniversiteler

Bazı araştırmacılara göre Ortaçağ'dan bugüne pek az değişen bazılarına göre sanayinin hizmete girmesi ile işlevi büyük ölçüde farklılaşan üniversiteler günümüz bazı yazarlarına göre küreselleşme tehdidi ile karşı karşıyadır.Üniversiteleri ekonomik toplumsal politik ve teknolojik yönlerden etkileyen...

Yeşil Paradoks & Küresel Isınmaya Arz Yanlı Yaklaşım

Yeşil Paradoks & Küresel Isınmaya Arz Yanlı Yaklaşım

İklim değişiyor, dünya ısınıyor, artan enerji ihtiyacı daha fazla karbon salınımına neden oluyor. Bu gidişatı yavaşlatmak için dizel motor kullanımını, binaların yalıtımının güçlendirilmesini, güneş ve rüzgar gibi yeşil enerjilerden daha çok faydalanılmasını teşvik eden politikalar üretiliyor. Ancak...