10 Derste Kapitalizm

10 Derste Kapitalizm

Kapitalizmin varlığını sürdürebilmek için büyümeye ihtiyacı vardır. Onun dönüşüm gücünü oluşturmuş olan da budur. Ancak bu, günümüzde onun çevresel meydan okumalar karşısında başlıca zayıflıklarından biri haline gelmiştir. Kapitalizm tarafından meydana getirilmiş olan muazzam üretkenlik artışı...

Dehşetli Zamanlar & Amok, Terör, Savaş

Dehşetli Zamanlar & Amok, Terör, Savaş

“Hayatın tüm derin tecrübeleri gibi şiddetin cazibesi de sonuçta bedenseldir. şiddeti seyretmek bir saplantı haline gelebilir. insanı çeken sansasyon merakı değil, şiddetin bizzat kendisidir; yabancı bedenin yok edilişi, karşısındaki yaratığın yalvarıp yakarmaları, kan kokusudur. Başta tepkiler...

Ekonomi Politik

Ekonomi Politik

Erdoğan Şenci söylenecek sözü, yapılacak işi olanların yaptığını yapmış: dilin ve kavramların önemini ortaya koymuş. Dil ve kavram! Önemliler mi? Ne yazık ki günümüzde dilin ve kavramların önemi anlaşılmamış olmak bir yana, değersizleştirilmesi için yoğun çabalar harcanmaktadır. Öyle olduğu için...

Siyaset Risalesi

Siyaset Risalesi

İmam İbn Teymiyye bu eserinde şeri siyaseti ve şeri siyaset ile ilgili konuları ele almıştır. Bu kitapta ele alınan konulardan bazıları şunlardır: Siyaset, Emanetler, Kamu Yöneticiliği, Kamu Malları ile İlgili Hükümler, Adalet, İslam Hukukundaki Cezalar, Haklar ve Şura.Bu konuların herbirisi...

Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (Cilt 1)

Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (Cilt 1)

Yapıtta ağırlıklı olarak yer verilen bildiri ve makalelerin konuları: kent, kentleşme, kent planlaması, bölge planlaması, yerel yönetimlerin karşılaştıkları sorunlar, konut yöneltileri, konut kooperatifçiliği, gecekondu olgusu, doğal yıkımlar, toplum kalkınması, çevre, çevre için eğitim, orman...

Gelenekten Geleceğe

Gelenekten Geleceğe

"Gelenekten geleceği bir arada düşünmek ve tartışmak, aslında bu tartışma farklı açıdan ve farklı yollarla yapılsa da her aydının alışkanlığıdır ve bir yerde görevlidir. Geleneği reddetmek kimsenin haddi değil, amma velakin geleneğin ne olduğunu bilmek ve tarifini doğru yapmak şartıyla ... O zaman...

Jeopolitik ve Jeokültür

Jeopolitik ve Jeokültür

Türkiye'nin karşılaştığı jeopolitik meselelerin jeokültürel meseleler yanında solda sıfır olduğunu söyleyen Wallerstein'in, bu iki kavram arasındaki ilişkileri inceleyen eseri.

Devrimci Kimlik Kişilikler Unutulmasın Unutturulmasın

Devrimci Kimlik Kişilikler Unutulmasın Unutturulmasın

Sınıflı toplumlarda ve sınıf mücadelesinin verildiği ülkelerde ve süreçlerde tükenmeyen enerjileriyle Devrimci Kimlik ve Kişilikler daima yerlerini almıştır. Devrimci Kimlik ve Kişilikler özel yaşamları, üretim faaliyetindeki rolleri, işleri ve tüm nitelikleriyle toplumda sevilip sayılmaktadırlar....

Bilim Devrim Din & Weitling-Marx Çatışması (1846)

Bilim Devrim Din & Weitling-Marx Çatışması (1846)

Bu çalışma, bir zamanlar Weitling’e karşı yapılmış “tarihsel bir haksızlığı” ortaya çıkarma çalışması değildir!Rus fakat özellikle de Çin ve Latin Amerika Devrimleri’nin Avrupa’da ve özellikle de Almanya’da 1970’lerde estirdiği devrimci rüzgarların etkisiyle, ezilenlerin Marx/Engels öncesi devrimci...

Ulusların Sefaleti

Ulusların Sefaleti

Ölümü defaatle ilan edilen Marksizm, iki binli yıllarla birlikte, teorik yetkinliğinin yeni bir aşamasına girmiş, kendi dilini, bilgi üretiminin hemen hemen bütün satıhlarında yaygınlaştırmaya başlamıştır. Elinizdeki kitap, uluslararası ekonomi politiğe Marksist yaklaşımları iki sorunsal ekseninde...