Sınıf Yönetimi / İsa Halis

Sınıf Yönetimi / İsa Halis

Modern Toplumda Eğitim ve OkulDers Dönemi Öncesi Sınıf HazırlıklarıProgramlar ve Sınıf YönetimiÖğretim Materyallerini HazırlamaÖğretim Yöntemleri ve Sınıf YönetimiÖğretmenlerin Yönetim GörevleriSınıfta Davranışların YönetilmesiDisiplinSınıf İçi EtkileşimSınıf İçi DavranışlarSosyal Bir Kurum Olarak...

Eğitimde Yeni Değerler & Eğitimde Dönüşüm

Eğitimde Yeni Değerler & Eğitimde Dönüşüm

Eğitimde dönüşümün amacı, eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm üretme çabasında olan zihinlerde yeni resimler oluşmasına yardımcı olmaktır.Türk Eğitim Sisteminin ilk yapılandırıldığı yıllarda bu yana eğitimin amacı, bilginin doğası, kurumların işleyişi ve liderlik kavramı dahil olmak üzere bir çok...

Öğretme Yürekleriyle Öğrensinler

Öğretme Yürekleriyle Öğrensinler

Herkes toplumun geleceği açısından en önemli konunun eğitim olduğu görüşünde birleşiyor. Ama en müzmin sorunlardan birinin eğitimdeki aksaklıklar olduğunu saptamada da birleşiyor! Türkiye o alanda başı özellikle dertte olan ülkelerin ön sıralarında yazık ki. Aileler de, yetkililer de, "uzmanlar" da...

Eğitimde Gözlem ve Değerlendirme

Eğitimde Gözlem ve Değerlendirme

Bu kitap,öğretmen adayı öğrencilerimizin ve uygulama öğretmenlerimizin gözlem bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.Ayrıca,öğretmen ve aday öğretmenlere eğitim ve öğretimde öğrenciye hedef davranışların kazandırılmasında ortaya çıkan problemleri tanımlayabilme,buna uygun teknikleri...

Okullarda Yönetim Etkinlikleri

Okullarda Yönetim Etkinlikleri

YönetimOkul YönetimiYönetim ÇalışmalarıEğitim ÇalışanlarıÖğretim ÇalışmalarıKurullar ve Komisyonlarİnceleme SoruşturmaOkul YönetimiEğitim OrtamlarıOkul KantinleriOkul PansiyonlarıBinaların yangından KorunmasıYönetim ÇalışmalarıYazı İşleriÖğrenci İşleriPersonel İşleriHesap İsleriTaşınırmal...

Örgütlerde Değişim ve Öğrenme

Örgütlerde Değişim ve Öğrenme

Kitabımızın üç ana kısımdan oluştuğunu söylemek mümkündür. İlk kısım-da değişim, öğrenme ve öğrenen örgüt kavramları derinlemesine ve alanda yapı-lan kuramsal incelemelere referansla iki bölüm olarak ele alınmaktadır. İkinci kısımda değişim ve öğrenme kavramları yenilik yayılımı, bilgi yönetimi ve...

Sınıfta Davranış Yönetimi

Sınıfta Davranış Yönetimi

Sınıf düzeni ve öğrenme birbiriyle ilişkili ancak birbirinden bağımsız iki öğretim görevidir. Başarılı bir şekilde yönetilen sınıfta öğrenciler daha çok verilen görevlere odaklanmakta ve öğrenme fırsatları en üst düzeye çıkmaktadır .Ayrıca sınıf düzeni ve öğrenme arasında karşılıklı bir ilişki...