Kur’an’da Dört Kavram 7. Cilt & Zulüm

Kur’an’da Dört Kavram 7. Cilt & Zulüm

… Çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Allah'ın insanlara asla zulmetmediği, zulüm olan fiilleri işleyenin insan olduğu, insanın zalim olmasına sebep olan genel karakteri ve zulüm kelimesinin nasıl ve hangi metotla tahlil edileceği ele alınmıştır. Birinci bölümde...

Gerçek Rehber Kur'an-ı Kerim

Gerçek Rehber Kur'an-ı Kerim

Rabbin son haberini/mesajını (Rehber), son peygamber (Önder) olarak alan Hz. Muhammed (s.a.v.)'den bu yana bin dört yüz yıl geçti. İlk nesli dirilten vahyin dalgaları bir süre, sorumluluk bilincine sahip muvahhitlerce sürdürüldü. Daha sonra önceki kitap sahiplerinde olduğu gibi ilk heyecan, ilk şok...

Kur’an’a Göre Özgürlükler ve Kader

Kur’an’a Göre Özgürlükler ve Kader

Dün olduğu gibi bugün de İslam’ın birçok alanda çeşitli spekülasyonlara konu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çoğunlukla sağlıklı bilgi temelinde karşılıklı bilgi alışverişinin, yerini, zihinsel kargaşa ve çatışmalara bıraktığı böyle bir ortamda, Müslümanların nihaî anlamda totaliter bir dikta...

Kur'an Okuma Esasları

Kur'an Okuma Esasları

Kur’an-ı Kerim’in harfleri ve kelimeleri, okunuş konusunda tüm yanlışlardan korunmuştur. Allah’ın Kitabı’nı okumak, kulu, yaratıcısına yaklaştıracak metodların en başarılısı ve üstünüdür. Müslümanlar yüce Kitaplarını okumayı Yaratıcılarıyla konuşmak olarak kabul ettiklerinden bu hususa çok önem...

Hurafe Değil Gerçek Mehdi

Hurafe Değil Gerçek Mehdi

Mehdi akidesi, Ehl-i Sünnet itikadına mensup bütün imamlar tarafından icma ile mütevatir kabul edilmiştir. Bu yöndeki bilgiler söz konusu imamların eserlerinde mevcuttur. Mehdi'yi inkar eden hiçbir Ehl-i Sünnet alimi görülmemiştir.Geçmişte Mu'tezililerin ve akılcıların yaptığı sapıklıkları bugün de...

Kur'an'daki Coğrafya

Kur'an'daki Coğrafya

Yazar, üç yıllık bir çalışmadan sonra 2016 yılında çıkan ve Kur'an'daki Coğrafya ismini verdiği bu son kitabında Nuh Tufanı, Evrenin Yaratılışı, İnsanın Yaratılışı, Uzay Yolculuğu, Işınlanma ve bu gibi üzerinde binlerce yıldır düşünüldüğü halde gizemi hâlâ çözülemeyen hakikat ve fenomenleri...

Kur'an Kıssaları ve Medeniyetlerin İnşası

Kur'an Kıssaları ve Medeniyetlerin İnşası

Kıssalar, insanlığın geçmişi olması nedeniyle Kur'an'da geniş yer tutmaktadır. İnsan, hafızasını kaybetmekle nasıl geçmişinden ve elde ettiği tecrübe ve kazanımlardan mahrum oluyorsa, tarihi birikim ve tecrübelerden mahrum kalan toplumlar da aynı duruma düşerler. Geçmişini unutan toplumlar, özgüvene...

Kur'an'ın Terkedilen Emri Bilim (Cep Boy)

Kur'an'ın Terkedilen Emri Bilim (Cep Boy)

Yüce Allah, Zariyat suresinin 47. ayetinde evrenin genişlediğini bildirir. Bu ayet, okuması olan her insanın anlayabileceği açık bir ifadeyle; “Göğü kudretimizle biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz” der. Ancak, Bu kadar açık bir ifadeye rağmen, bizler evrenin genişlediğini, Kur’an’ın insanoğluna...

Kur'an'ın Korunmuşluğu Üzerine

Kur'an'ın Korunmuşluğu Üzerine

Lafızcı-parçacı yaklaşımın ve rivayet tefsirinin etkisiyle birçok Kur'ân yorumcusu, bazı ayetlerden hareketle Kur'ân'ın nüzûl öncesinde O'na müdahale etmek isteyen cin-şeytan gibi varlıkların; nüzûl sonrasında ise, O'nu tahrif etmek isteyen insanların müdahalesine karşı ilahi korumanın teminatı...

Kur'ana Göre Araştırmalar I-III

Kur'ana Göre Araştırmalar I-III

İmanın ilimden sonra geldiği, imanda yalının olabileceği, ilimde yalanın olmayacağı bir gerçektir. İslam'da sonraları ilme ve akla karşı iman öne alındığı için İslama'a bir sürü hurafeler, yanlış inançlar ve yanlış hükümler sokulmuştur.İslam dini ilim yapmaya sadece izin vermez, onu Allah'a...

Kitab'a Varis Olanlar

Kitab'a Varis Olanlar

Müslümanlar, uzun dönemlerden bu yana itikadi, kültürel, sosyal ve siyasi yaşamlarında Kur'an'ın belirleyiciliğinden oldukça uzaklaşmış bulunuyorlar. Müslüman toplum ve topluluklar Kitap merkezde olma özelliklerini kaybetmiş bir görünüm arzediyorlar. Müslümanların Kur'an'a tazim derecesindeki...