Devletler Oyunu Bir CIA Ajanının Anıları

Devletler Oyunu Bir CIA Ajanının Anıları

Bu eser "Devletler Oyunu"nu anlatıyor. Ama özelde, Ortadoğu ve Mısır çerçevesine bağlı kaldım. Çünkü mesleğim gereği sık sık "kimsenin yeniden çağırmayacağı misafir" olarak bölgede bulunma şansını elde ettim. Gizli diplomatik görevler yaptım. Görevim sırasında Ortadoğu ülkeleri hükümetlerinin,...

Masonluğun Gizli Dili

Masonluğun Gizli Dili

Bu insansı varlıkları Şeytan’a has bir kibir iliklerine kadar işlemiş. Dünya Hâkimiyeti, Tanrıoğlu olma, Kaderi yönlendirebilme, İlahi kitapları dezenformasyona uğratma, İlahi kitaplardaki övülen insanları değiştirip yerine kendileri koyma ne ararsanız karşımıza Siyonist düşünce mahfilleri olarak...

İslamcı Örgütler -2-

İslamcı Örgütler -2-

Soğuk savaşın ardından islami yükselişin tırmanışa geçmesi, rastlantısal değildir. Bunun kökeninde bugün yeniden ele alınması gereken farklı tarihsel, kültürel ve ekonomik nedenler yer almaktadır. Toplumsal ve siyasal olaylarla yakından ilgilenenler için önemli bir başvuru kaynağı olacağını...

İslamcı Örgütler 1

İslamcı Örgütler 1

18 yıllık bir araştırmacının ürünü olarak üç ciltten oluşan bu çalışmada,siyasal İslam ve köktendici hareketlerin siyasi ve sosyo-kültürel haritası sergileniyor.Dizinin birinci cildi olan bu kitapta,Afrika coğrafyası ele alınıyor.Araştırmadaki bilgilerin büyük bir bölümü birinci kaynakalrdan,söz...

Kontrgerilla -1 Teorisi

Kontrgerilla -1 Teorisi

Kontrgerilla'ya karşı mücadele, Türkiye ile ABD arasındaki iktidar savaşının özüdür.Kontrgerilla'ya karşı 40 yıllık mücadelenin ürünü olanbu kitap, Ferit İlsever’in 1972 Nisan'ında tutuklanarak götürüldüğü Ziverbey Zihni Paşa Köşkü'nde işkenceli sorguya alındığı günlerde yazılmaya başlandı ve 1978...

Tahtacılar/ Tahtacı Kimliğine ve Demografisine Giriş

Tahtacılar/ Tahtacı Kimliğine ve Demografisine Giriş

Tahtacılar XIX. Yüzyıldan beri, giderek artan bir şekilde değişik bilimadamları, gezginler ve derlemecilerin dikkatini çekmiş; seyahatnamelerde, raporlarda, bilimsel araştırmalarda-çalışmalarda bazen kısa ama öz, bazen uzun ve detaylı, kısmen de yüzeysel olarak yer almış bir etnik ve dini...

Gizli Örgütler Tarihte ve Günümüzde

Gizli Örgütler Tarihte ve Günümüzde

Gizli: Görünmez, belki olamaz durumda olan, saklanana, duyurulmayan, sosyal koşulların yanı sıra hangi çağda, nerede ve hangi durumda olursa olsun gizlinin insnada merak, korku, umut uyandırdığı gerçektir. İlkel çağlardan beri, eski Mısır’dan günümüze, insanlığın kurduğu bütün gizli örgütler de bu...

Küllerin Mirası (Bir CIA Tarihi)

Küllerin Mirası (Bir CIA Tarihi)

Amerika 11 Eylül saldırılarından yıllar sonra bile hâlâ birinci sınıf bir casus servisinden yoksun. New York Times yazarı Tim Weiner yeni kitabıyla Amerika'nın güvenini asla hak etmemiş temelleri dayanıksız bir organizasyon olan CIA'yi itham ediyor.Son altmış yıldır CIA, kötü siciline rağmen korkunç...