Akılcılık

Akılcılık

Son dönemde isa Akılsallığın ve onun dayanağı Aklın evrensel bir başvuru yeri olamayacağı, evrensel ölçütlerin söz konusu olmadığı yada bunların Akılla temellendirilemeyeceği, hatta Peter Winch'in ifadesiyle mantıksal ölçütlerin bile toplumsal yaşam biçimleri bağlamından çıktıkları ve ancak onun...

Mantık Felsefesi

Mantık Felsefesi

Felsefe, adı konmuş olsun olmasın, bir mantık felsefesini, ontoloji, metafizik ve bilgi kuramı ile iç içe geçmiş bir halde her dönemde içermiştir.

Anahatlarıyla Mantık / Dr. İbrahim Çapak

Anahatlarıyla Mantık / Dr. İbrahim Çapak

İslam dünyasının ilk filozofu olarak bilinen Kindi Aristoteles'in mantık eserleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapmakla beraber asıl mantık çalışmaları Muallimi Sani olarak isimlendirilen Farabi ile başlamıştır. Farabi'den sonra İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli mantıkçı İbn Sina olmuştur....