Hunlar da Çılgındı & Hun Türklerinin Çılgın Tarihi

Hunlar da Çılgındı & Hun Türklerinin Çılgın Tarihi

BÜYÜK BİR İMPARATORLUK…HUNLAR…Tanrı, hakanlarına kut vermiş, devlet olmalarını buyurmuştu.“Kut, Güç, Üleş”İlk yapılanmanın öncü töresiydi.Çılgın ruhları ile kutlu buyruğun ardına düştüler.Gök’ü yaratıldıkları yer olarak bellediler.Güçlü atları, güçlü yayları vardı.Bir düş sunuldu onlara…Bu düşe dört...

Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali

Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali

Ortaçağ Memlük Kahire’sinde İslami eğitimin ana bileşenleri nelerdi? İslami bilgiye nasıl bir anlam yükleniyordu? Eğitim hangi mekânlarda icra ediliyordu? İslami ilimlerin tahsili, intikali ve eğitim kurumlarının desteklenmesi sürecinin aktörleri kimlerdi? İdareci seçkinler konumundaki Memlüklerin,...